Kraj

Pielęgniarki: „jakoś” nie znaczy „jakość”

Międzynarodowa manfestacja, białe miasteczko pod kancelarią premiera, konferencja - tak pracownicy medyczni chcą bronić publicznej służby zdrowia. Dlaczego protestują? Oto ich postulaty.

Dlaczego pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy, pracownicy administracji, diagności, fizjoterapeuci protestują?

1. Spółka prawa handlowego znosi odpowiedzialność państwa za poziom opieki zdrowotnej.
2. Spółka prawa handlowego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest przedsiębiorstwem i musi się bilansować.
3. Spółka prawa handlowego bez odpowiedniego finansowania ochrony zdrowia ze strony państwa nie uleczy chorego systemu opieki zdrowotnej.
4. Spółka prawa handlowego szuka środków finansowych na prowadzenie działalności poprzez:
– zwolnienia pielęgniarek i położnych
– zmuszanie do samozatrudnienia (kontrakty)
– obniżanie wynagrodzeń
– zwiększanie zakresu obowiązków
– wydłużanie wieku emerytalnego

Pacjencie! Protestujemy w Twoim imieniu, bo:

1. Jesteśmy za publiczną ochroną zdrowia
2. Jesteśmy za skróceniem kolejek do specjalisty
3. Chcemy, byś czuł się bezpiecznie
4. Nie chcemy, bys ponosił koszty leczenia
5. Nie chcemy, byś kupował leki podczas pobytu w szpitalu
6. Masz swoje ustawowe prawa, których nie wolno łamać!
7. „Jakoś” nie znaczy „jakość”!
8. Wszyscy jesteśmy lub będziemy pacjentami!

Żądamy od polityków RP:

1. Odpowiedzialności samorządów terytorialnych za poziom opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów
2. Bepłatnego leczenia pacjentów i darmowych leków w szpitalu
3. Finansowania na poziomie realnych potrzeb, a nie fantazji urzędniczej
4. Równego traktowania w dostępności do świadczeń zdrowotnych – zgodnego z Konstytucją!
5. Ukarania osób odpowiedzialnych za upadek systemu ochrony zdrowia w Polsce

Żądamy:

1. Jednakowego prawa dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych bez względu na formę własności podmiotu leczniczego w zakresie norm zatrudnienia!
2. Gwarancji przestrzegania prawa pracy w zakresie nawiązywania stosunku pracy- stanowcze NIE dla przymusu samozatrudnienia (umowy śmieciowe)!
3. Zniesienia dysproporcji płacowych w grupach zawodów medycznych!
4. Zniesienia obowiązku pracy do 67 roku życia!

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, związkowe, społeczne, polityczne oraz obywateli, którym leży na sercu dobro publicznej ochrony zdrowia.

5 października, piątek, godz. 11.00 – plac Defilad w Warszawie, Ogólnopolska Manifestacja z przemarszem pod Urząd Rady Ministrów, pod którym zbudujemy Europejskie Miasteczko oraz złożymy petycję na ręce Premiera RP.

6 października, sobota, godz. 11.00 – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe,
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa – Europejska Konferencja „Wszyscy jesteśmy pacjentami, ciąg dalszy…..”

Źródło: materiały OZZPiP

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij