Kraj

Młodzież pisze list otwarty do polskich szkół

Uczennice i uczniowie tworzący Związek Uczniowski Liga Młodzieży Wolnościowej piszą list otwarty do nauczycieli, dyrektorek szkół i uczniów oraz uczennic. Żądają m.in. obowiązkowych warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach, czy niewpuszczania do szkół osób z zewnątrz otwarcie propagujących poglądy dyskryminujące. Treść listu:

My, Uczniowie i Uczennice wzywamy polskie szkoły do przyjęcia naszych postulatów. Mają one na celu, by szkoła nie kojarzyła się wielu z nas z doświadczaną codziennie przemocą, która doprowadza w efekcie do tragedii, jaką była między innymi samobójcza śmierć 14-letniego Kacpra. Nie chodzi tu tylko o homofobię i rasizm. Chodzi o dyskryminację z jakiegokolwiek powodu.

Kacpra zabiła nietolerancja

Wielu z naszych kolegów i koleżanek codziennie spotyka się z agresją ze strony rówieśników, a niekiedy i nauczycieli. Brak odpowiedzi dyrekcji i grona pedagogicznego na tego typu zdarzenia jest dla Nas, uczniów i uczennic polskich szkół, rzeczą niedopuszczalną.

W kraju, w którym coraz częściej do głosu dochodzą ludzie promujący otwarcie zachowania homofobiczne, rasistowskie i ksenofobiczne, my, uczniowie i uczennice gimnazjów i liceów jednoczymy się i tworzymy ten list otwarty w trosce o szkołę wolną od dyskryminacji i hejtu.

Nie dopuścimy by liczba ofiar dyskryminacji wzrosła. Za długo szkoły zamykały oczy na to co działo się na ich terenie.

Nauczyciele, Nauczycielki! Dyrektorzy i Dyrektorki! Wasza pomoc jest konieczna, byśmy razem tworzyli szkoły, które będą nasze, bezpieczne i demokratyczne. Gdzie każdy uczeń będzie miał głos, który będzie słyszalny.

Oprócz szkół, adresatem tego listu są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice. Wzywamy Was do solidarnego wystąpienia z nami przeciwko przemocy i opresji w szkole. Pamiętajcie, tworzycie swoją szkołę tak samo jak grono pedagogiczne i macie prawo do decydowania o życiu szkolnym. Bierzmy sprawy w swoje ręce! Pamiętajcie, stoimy za Wami murem.

Homofobia zabija

czytaj także

Homofobia zabija

Krytyka Polityczna

Nasze postulaty to:

1. Żądamy wpisania do regulaminu szkolnego podpunktu: “Niedozwolona jest dyskryminacja ucznia ze względu na płeć, orientację seksualną, wygląd, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie lub jego brak, poglądy polityczne i światopogląd”.

2. Żądamy organizowania obowiązkowych warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach.

3. Żądamy zwolnienia nauczycieli propagujących i prezentujących w szkole poglądy seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne.

4. Żądamy niewpuszczania do przestrzeni szkolnej grup/osób z zewnątrz otwarcie propagujących poglądy dyskryminujące.

5. Żądamy reakcji ze strony nauczycieli w przypadku dyskryminacji lub prześladowania.

6. Żądamy adekwatnych kar dla prześladowców.

Podpisali: Uczniowie i uczennice gimnazjów i liceów, członkowie i członkinie Związku Uczniowskiego Liga Młodzieży Wolnościowej.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij