Miasto

Nagroda Creative Commons dla Świetlicy KP w Cieszynie

Za promowanie otwartych modeli tworzenia i udostępniania zasobów wiedzy i kultury. Dziękujemy!

14 czerwca 2012, podczas imprezy z okazji 7. urodzin Creative Commons Polska zostały po raz pierwszy przyznane “Otwieracze” – nagrody dla osób i  organizacji działających na rzecz otwartości i promocji otwartych modeli tworzenia i udostępniania zasobów wiedzy i kultury. Zespół Creative Commons Polska przyznał “Otwieracze” w dwóch kategoriach – osoba indywidualna oraz instytucja.

W kategorii “osoba indywidualna” Otwieraczem nagrodzona została Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty Narodowej Galeria Sztuki, natomiast za najbardziej otwartą i promującą otwartość instytucję uznano Świetlicę Krytyki Politycznej w Cieszynie, którą reprezentowała Agnieszka Muras.

Hanna Wróblewska została wyróżniona za rozpoczęcie programu “Otwarta Zachęta”, w ramach którego Zachęta Narodowej Galerii Sztuki będzie stopniowo udostępniać na otwartych licencjach materiały edukacyjne Galerii oraz dzieła artystów wykonywane na zamówienie Zachęty. Tak Wróblewska mówi o  misji Zachęty: “Nie chcemy być postrzegani wyłącznie jako maszynka do robienia wystaw. Pragniemy być instytucją otwartą, całą naszą działalnością zwrócić się w  stronę publiczności. Skoro instytucje publiczne są finansowane ze środków publicznych ich celem nie jest zarabianie czy bilansowanie, lecz również dostarczanie treści odbiorcom”.

Świetlica Krytyki Politycznej z Cieszyna została nagrodzona “Otwieraczem” za realizowane w 2011 roku projekty Otwórz się! i Otwórz szkołę!, w ramach których uczniowie, nauczyciele, studenci i animatorzy kultury uczyli się wykorzystywać w praktyce otwarte zasoby i stosować licencje Creative Commons.  

Anna Cieplak ze Świetlicy: Dzielenie się to nie oddawanie własności, ale twórcza postawa. Oczywiste jest, że edukacja i kultura to szczególne obszary, które nie powinny być trzymane w tajemnicy. Udostępniając wiedzę, z której mogą skorzystać inni sprawdzam czy moje pomysły faktycznie są skuteczne. Korzystając z  pomysłów innych mogę z kolei ulepszać własne działania. Otwartość to sprawa równościowa i warto ją wspierać. Poza tym jest po prostu użyteczna i bardzo prosta. Wystarczy tylko odpowiednio oznakować materiał i tym samym umożliwić korzystanie z niego innym.

Statuetkę “Otwieracza” wymyślili i wykonali Kasia Sawko i Szymon Ceranka.

Serdecznie dziękujemy!

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij