Miasto

Łódź: Tworzymy Komisję Dialogu Obywatelskiego

razemKlub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z pięcioma innymi organizacjami pozarządowymi powołuje Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji obywatelskiej. Zachęcamy inne organizacje, działające statutowo na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego, do współtworzenia KDO.

Organizacje działające statutowo na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego mogą współtworzyć Komisję
Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji przy Wydziale Spraw
Obywatelskich.

W Programie
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi
na 2012
rok  w pkt. 9 (Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym)
jest możliwość nowej, niefinansowej formy współpracy miasta z
organizacjami pozarządowymi. Jest to zapis umożliwiający
powołanie, przy konkretnym wydziale UMŁ, przez min. 5 organizacji
Komisji
Dialogu Obywatelskiego
.

Komisje są ciałami inicjatywno-doradczymi, w których
kompetencjach jest m.in.: opiniowanie
i współtworzenie dokumentów o charakterze programowym
/strategicznym w zakresie danego KDO; opiniowanie
projektów aktów prawnych dotyczących priorytetowych zadań
publicznych związanych z dziedziną, w której działa KDO; diagnoza potrzeb grup docelowych
organizacji pozarządowych, działających w danej KDO (pełen
zakres kompetencji Komisji Dialogu Obywatelskiego znajduje się w
programie współpracy).

Powoływana właśnie komisja przy Wydziale praw Obywatelskich
będzie zajmować się szeroko rozumianą problematyką uczestnictwa
obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

sposobu prowadzenia konsultacji
społecznych; promocji postaw aktywnego udziału
mieszkańców w życiu publicznym miasta;
wypracowania zasad i promocji idei
budżetu partycypacyjnego; wypracowywania innowacyjnych działań, umożliwiających
współdecydowanie mieszkańców o sprawach naszego miasta.

Powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji przy
Wydziale Spraw Obywatelskich przysłużyć się ma poprawie jakości
działań administracji w obszarze tworzenia mechanizmów
angażujących mieszkańców Łodzi do podejmowania
współodpowiedzialności za rozwój miasta.

Wolę powołania KDO może zgłosić 5 organizacji pozarządowych,
działających na terenie naszego miasta, których przedstawiciele
będą wchodzić w skład KDO (oczywiście na kolejnych posiedzeniach
KDO organizacje pozarządowe mogą być reprezentowane przez różnych
przedstawicieli; obowiązująca zasada to: jedna organizacja = jeden
głos).

Jak dotąd wolę powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
partycypacji obywatelskiej wyraziły:


Fundacja Normalne Miasto – Fenomen;
Stowarzyszenie Topografie
;
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Klub Krytyki Politycznej w Łodzi;
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Jaskółka"
;
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
;
Fundacja Sendzimira
.

Zapraszamy
także inne organizacje, działające statutowo na rzecz szeroko pojętego
społeczeństwa obywatelskiego, do współtworzenia Komisji Dialogu
Obywatelskiego ds. partycypacji obywatelskiej i włączenia się w jej
prace. Deklarację powołania KDO podpisać można codziennie – od poniedziałku do piątku – w godzinach 12.00-18.00 w Miejskim Punkcie Kultury PREXER-UŁ, ul. Pomorska 39 (po uprzednim kontakcie z Martą Madejską –
[email protected]). Termin: do 27 kwietnia 2012 (piątek).

Złożenie wniosku o powołanie KDO nastąpi 30 kwietnia 2012.

Przypominamy, że posiedzenia KDO są otwarte i każda organizacja może dołączyć (w trakcie) do prac Komisji.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij