Miasto

Łódź, 20 marca: Szklanka mleka w połowie pusta

W ramach Pracowni Sprawiedliwości Społecznej zapraszamy na wykład Rafała Bakalarczyka (UW) Szlanka mleka w połowie pusta. O programach wsparcia materialnego polskich uczniów.

20 marca, wtorek, godz. 18:00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101. Wstęp wolny.

W ramach Pracowni Sprawiedliwości Społecznej zapraszamy na wykład Rafała Bakalarczyka (UW) Szlanka mleka w połowie pusta. O programach wsparcia materialnego polskich uczniów.
20 marca, wtorek, godz. 18:00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101. Wstęp
wolny.

 

Jednym z wyrazów realizacji zadań polityki społecznej w sferze oświaty
jest system wsparcia dla uczniów, także z rodzin de-faworyzowanych.
Wsparcie to może mieć wielorakie oblicze: od pomocy materialnej,
realizacji bezpośrednich świadczeń, po działania usługowe (np. dodatkowe
zajęcia wyrównawcze).
Warto pamiętać, że tego typu działania mają przyczyniać się do
zwiększania szans dzieci zagrożonych wykluczeniem w systemie edukacyjnym
i tym samym do podnoszenia poziomu kapitału społecznego w polskim
społeczeństwie.
Podczas swojego wykładu Rafał Bakalarczyk zaprezentuje obecne w systemie
programy wsparcia, w tym programy rządowe takie, jak: „Szklanka mleka”,
„Owoce w szkole”, „Wyprawka szkolna”. Wspólnie zastanowimy się nad ich
założeniami oraz faktyczną realizacją, a także spróbujemy zaproponować
alternatywne rozwiązania problemu nierówności w dostępie do edukacji.


Rafał Bakalarczyk (ur. 1986) – absolwent polityki społecznej UW i
doktorant tamże. W 2009 r. obronił pracę magisterską z europejskiej
socjologii politycznej w Dalarna Hogskolan (Szwecja). Zajmuje się
polityką społeczną, w tym polityką edukacyjną, wykluczeniem społecznym, ekonomią opieki i skandynawskim systemem dobrobytu. Współautor m.in.
książki Jaka Polska 2030?. Sekretarz pisma naukowego "Problemy Polityki Społecznej".

 

O cyklu:
Pracownia
Sprawiedliwości Społecznej
jest pierwszym tegorocznym
cyklem Uniwersytetu Krytycznego w łódzkiej
Świetlicy KP. Na spotkania zapraszamy zawsze we wtorki o
18.00.
Pracownia prezentuje i popularyzuje prace
socjologów badających strukturę społeczną
ostatniego dwudziestolecia i dyskurs wokół niej. Ma
za zadanie uzupełnienie ogólnodostępnej wiedzy o
kondycji określonych grup społecznych (np. bezrobotnych,
emerytów, uczniów, lokatorów),
której brak pogłębia wszechobecne stereotypy.
Rozpoczęliśmy wykładem Wojciecha Woźniaka (UŁ) o
nierównościach i biedzie w dyskursie (audio).

Wkrótce w Pracowni Sprawiedliwości
Społecznej
:27 marca:  Z "Placu Zbawiciela" na
"Głęboką wodę". O nierównościach w
zwierciadle popkultury opowie Magdalena Rek-Woźniak
(UŁ)

3 kwietnia: Chory sentyment do nierówności. O
zdrowiu w społeczeństwie klasowym mówi dr Adam
Ostolski (WUM)

W łódzkiej Świetlicy KP planujemy w 2012 roku
następujące cykle Uniwersytetu Krytycznego:


marzec – Pracownia Sprawiedliwości Społecznej
kwiecień – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Miejskiego
maj – Pracownia Głównych Nurtów
Feminizmu
czerwiec – Pracownia Nowej Edukacji 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij