Miasto

Łódź, 18 lipca: Ewa Partum w Łodzi

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Muzeum Sztuki zapraszają 18 lipca, w środę, na dwa wydarzenia wokół wizyty Ewy Partum w Łodzi. Pierwszym jest otwarta akcja Legalizujemy przestrzeń! na placu Wolności o g. 17.30, drugim – dyskusja w ms2, ul. Ogrodowa 19 o g. 19.00 z udziałem Ewy Partum, Angeliki Fojtuch, Aleksandry Kubiak (Grupa Sędzia Główny) oraz Anki Leśniak. Prowadzenie: Ewa Tatar i Joanna Sokołowska.

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Muzeum Sztuki zapraszają na dwa wydarzenia wokół wizyty Ewy Partum w Łodzi:

1. akcja "Legalizujemy przestrzeń!": 18 lipca, środa, g. 17.30, plac Wolności

2. dyskusja: 18 lipca, środa, g. 19.00, ms2, ul. Ogrodowa 19

W 1971 roku Ewa Partum zrealizowała na łódzkim Placu Wolności pracę pt. Legalność przestrzeni. W obrębie placu stanął las znaków drogowych i tabliczek o spotykanej powszechnie lub wymyślonej treści, które zakazywały różnych czynności: "Zakaz wjazdu", "Cisza", "Zabrania się uprawy czegokolwiek", "Nie dotykać", "Wszystko wzbronione" czy "Zabrania się zabraniać" – hasło znane ze świeżych jeszcze reminiscencji paryskiej wiosny ’68. Legalność przestrzeni interpretowana była w różny sposób, zależący od kontekstu czasów. Dziś, po ponad 30 latach, praca Ewy Partum ponownie staje się impulsem do jej reinterpretacji w aktualnych kontekstach społeczno-politycznych.

18 lipca Ewa Partum odwiedzi Łódź na zaproszenie Krytyki Politycznej i Muzeum Sztuki w Łodzi. Z tej okazji na Placu Wolności o 17.30 organizujemy otwartą akcję "Legalizujemy przestrzeń!" nawiązującą do jej instalacji z 1971 roku. Po akcji, o 19.00 w ms2 odbędzie się dyskusja z udziałem Ewy Partum i zaproszonych artystek: Angeliki Fojtuch, Aleksandry Kubiak (Grupa Sędzia Główny) oraz Anki Leśniak. Prowadzenie: Ewa Tatar i Joanna Sokołowska.

Legalizujemy przestrzeń!
– otwarta akcja na Placu Wolności

Przez ostatnie dwa dziesięciolecia polskie miasta przeżyły okres silnej transformacji. Wraz z nimi zmieniała się także ich przestrzeń i granice wolności jej użytkowników. Twarda kontrola reprezentacji przestrzeni w PRL-u w ustąpiła miejsca nowym, złożonym regulacjom. Miasta stały się polem bitwy, zmagań i sojuszy pomiędzy tym, co prywatne a publiczne, co dozwolone a zabronione, tym, co uprawnione i co wykluczone. Płot grodzonego osiedla, trawnik rozjechany przez samochód, kłótnia rowerzystki i kierowcy o pierwszeństwo – to drobne oznaki codziennej walki, której areną są dzisiejsze metropolie.  Konflikty w przestrzeni, nie tylko tej widzialnej, lecz także symbolicznej, wiążą się ze wzrostem znaczenia różnych form społecznej aktywności. Ich szczególnym przypadkiem są coraz częściej powstające ruchy miejskie, włączające się w dyskusję nad kształtem współczesnych obszarów zurbanizowanych. W tym świetle praca Ewy Partum wykonana na Placu Wolności nabiera nowego znaczenia i staje się inspiracją dla podjęcia niekonwencjonalnego działania, do którego chcemy zaprosić miejskich aktywistów, artystki uczestniczące w późniejszej dyskusji i wszystkie osoby, które interesują się miejskimi problemami.

Do współtworzenia akcji "Legalizujemy przestrzeń!" zachęcamy wszystkich, którzy aktywnie włączają się w życie społeczne Łodzi. Aby wziąć w niej udział, należy najpierw zastanowić się nad tym, jaki rodzaj ograniczeń, podziałów lub nielegalności w przestrzeni (widzialnych  lub symbolicznych czy niematerialnych) wzbudza na co dzień nasz największy sprzeciw. Każda osoba wybiera jeden, bliski jej problem. Następnym krokiem jest odwrócenie ograniczenia i zbudowanie pozytywnego, afirmatywnego przekazu na jego temat, np. "Nakaz jazdy rowerem", "Teren wspólny. Wejście polecane" lub "Zaprasza się do siadania na trawie". Wspólnie z organizatorami zaprojektujemy i wykonamy na ich podstawie zupełnie nowe znaki drogowe i tabliczki. 18 lipca o 17.30 staniemy z nimi na 20 minut w różnych punktach Placu Wolności i stworzymy tam przyjazną, inkluzywną przestrzeń. Prostym gestem na chwilę zalegalizujemy to, o czym marzymy.

Zgłoszenia do akcji "Legalizujemy przestrzeń!" należy wysyłać na [email protected] . W zaprojektowaniu znaków i tabliczek pomagają organizatorzy, dla pierwszych 15 osób zapewniamy także ich wykonanie (wydrukowanie na piance) w wymiarach ok. 40×40 cm. Można je również wykonać własnoręcznie na warsztatach, które odbędą się 13 lipca o g. 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 101.
Pomysły na hasła i znaki użyte w akcji prosimy wcześniej skonsultować z organizatorami.


Parnter:

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij