Kraj

„Biednie, ale godnie”? Gminy ze strefami anty-LGBT nie dostaną od UE nawet złotówki

Strefy wolne od LGBT Bart Staszewski

Komisja Europejska wprowadziła do Umowy Partnerstwa z Polską zapis zakazujący finansowego wsparcia dla samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT. Tym samym gminy i powiaty, w których obowiązują wykluczające uchwały, nie otrzymają nawet złotówki z 72,2 mld euro ze środków na realizację polityki spójności.

W grudniu 2020 roku Rada Europejska przyjęła nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021−2027 w wysokości 1 074,3 mld euro, z czego 72,2 mld przeznaczono na Polskę. W perspektywie finansowej na lata 2021−2027 pojawił się nieobecny do tej pory warunek dopuszczający, który nakazuje państwom członkowskim, aby wszystkie działania finansowane ze środków z UE były wydatkowanie z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych.

W środę 22 czerwca poznaliśmy treść ostatecznego brzmienia Umowy Partnerstwa, wynegocjowanej przez Komisję Europejską i polski rząd. W Umowie znalazł się zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin. Dokładna treść zapisu, który znajdzie się w Umowie Partnerstwa, brzmi następująco:

„Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone”.

Czy samorządy „wolne od LGBT+” powinny pobierać fundusze unijne? Lewica ma wątpliwości

Międzynarodowy sukces KPH

Wpływ na decyzję Komisji miały m.in. działania rzecznicze, podejmowane od lutego 2021 roku przez Kampanię Przeciw Homofobii wspólnie z innymi organizacjami LGBT+ z całej Polski. W konsultacjach dotyczących tekstu umowy brały też udział m.in. Stowarzyszenie Tolerado, gorzowskie Warto być równym nad Wartą, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Fundacja Cicha Tęcza, Marsz Równości w Lublinie, Stowarzyszenie Tęczówka czy Fundacja Równość.org.pl.

Staszewski: Za chwilę PiS może uderzyć jeszcze mocniej

− Wspólne działania organizacji społecznych przyniosły w końcu oczekiwane rezultaty. Rachunek jest prosty: jeśli samorząd utrzyma dyskryminujące uchwały, już na pewno nie może liczyć na unijną kasę. Do kosza z uchwałami anty-LGBT!  mówi Justyna Nakielska z KPH.

Z podkulonym ogonem

Warunek podstawowy, związany z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych na każdym etapie wydatkowania środków z UE, dał Komisji Europejskiej narzędzie, które latem 2021 roku umożliwiło jej zablokowanie funduszy z REACT-EU dla pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które jako instytucje zarządzające funduszami UE nie spełniły zasady niedyskryminacji we wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Od września 2021 roku województwa wystraszone wizją utraty wielomilionowych funduszy zaczęły wycofywać się kolejno z dyskryminujących osoby LGBT+ uchwał. 22 września 2021 roku świętokrzyskie uchyliło swoją uchwałę „przeciw ideologii LGBT”. Dzień później, 23 września województwo łódzkie przegłosowało nowe brzmienie uchwalonej wcześniej własnej wersji Samorządowej Karty Praw Rodzin, dokonując kosmetycznych zmian i usuwając słowo „ideologia”.

Tablice „Strefa wolna od LGBT” na rogatkach

Również we wrześniu uchyliły pozostałe trzy województwa – lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Był to czas, kiedy KPH prowadziła szeroko zakrojone działania rzecznicze na poziomie europejskim, pilnując wydatkowania unijnych środków zgodnie z poszanowaniem podstawowych wartości UE. Zmiana zapisów Umowy Partnerstwa była wówczas jeszcze przed nami.

Unieważniasz uchwałę anty-LGBT albo tracisz miliony 

Trend zapoczątkowany przez województwa nie objął jednak gmin i powiatów. W ponad 80 jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce nadal obowiązują tzw. uchwały anty-LGBT lub dyskryminujące osoby LGBT+ Samorządowe Karty Praw Rodzin.

Z tego względu KPH przez ostatnie miesiące naciskała na Komisję Europejską, aby zapis poszerzyć o wszystkie jednostki samorządów terytorialnych, które mają w mocy uchwały naruszające prawa podstawowe. Po zakończeniu kilkumiesięcznych negocjacji między polskim rządem a Komisją Europejską w Umowie Partnerskiej znalazł się zapis, zakazujący finansowania samorządów ze stref anty-LGBT z funduszy o łącznej wartości 72,2 mld euro. Oznacza to, że gminy i powiaty, w których obowiązują homo- i transfobiczne uchwały, nie będą mogły aplikować o środki z funduszy realizujących cele polityki spójności.

− Zapis w Umowie Partnerstwa zakazujący finansowania stref wolnych od LGBT+ niewątpliwie doprowadzi do uchylenia haniebnych uchwał przez samorządy. Nie ma wątpliwości, że nikt rozsądny nie będzie się upierać przy pozostawieniu uchwał w mocy, jeśli na szali są miliony na remonty szpitali, doposażenie szkół i pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jest to wielki sukces KPH i innych organizacji oraz działaczy i działaczek LGBT+, ale największym wygranym jest Polska, która dzięki temu będzie bardziej otwartym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym krajem – komentuje wicedyrektorka KPH Mirosława Makuchowska.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij