Kraj

Ikonowicz, Sierakowski, Staniszkis, Borowski piszą do Morawieckiego w sprawie Moniki Żelazik

asła strajkowe na murach Stoczni Gdańskiej, sierpien 1980. Fot. Tadeusz Kłapyta, wikimedia commons

W imię wspólnych ideałów Sierpnia ’80, w imię konstytucyjnej zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej nalegamy, aby Pan Premier doprowadził do przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie Moniki Żelazik i podjęcia negocjacji z załogą w duchu dialogu społecznego – piszą w liście do premiera m.in. Marek Borowski, Olgierd Łukaszewicz, Sławomir Sierakowski, Jadwiga Staniszkis, Jacek Żakowski.

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

Prezes Rady Ministrów
Pan Mateusz Morawiecki

Szanowny Panie Premierze,

W podległej Panu spółce PLL LOT doszło do skandalicznego złamania prawa. Za działalność związkową zwolniono przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, Monikę Żelazik. Jest to nie pierwsza już w Polsce próba zastraszenia ruchu związkowego, świata pracy i zaprzeczenia jednemu z fundamentalnych praw w demokratycznym państwie prawa – prawu do strajku. To, że dziś pan premier sprawuje swoją funkcję, że mamy demokratyczne wybory, to wszystko zaczęło się od strajku powszechnego z jednym zasadniczym żądaniem, żądaniem wolności związkowej.

Kiedy w Stoczni Gdańskiej zwolniono suwnicową, Annę Walentynowicz, stanęła cała Polska. Sprawa Moniki Żelazik urasta do rangi symbolu kolosalnego regresu praw pracowniczych i związkowych w Polsce.

Dlatego w imię wspólnych ideałów Sierpnia ’80, w imię konstytucyjnej zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej nalegamy, aby Pan Premier, wpłynął na zarząd podległej mu spółki PLL LOT i doprowadził do przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie Moniki Żelazik i podjęcia prawdziwych negocjacji z załogą w duchu dialogu społecznego.

Karol Modzelewski, Marek Borowski, Jarema Dubiel, Piotr Ikonowicz, Olgierd Łukaszewicz, Sławomir Sierakowski, Jadwiga Staniszkis, Maciej Wiśniowski, Henryk Wujec, Jacek Żakowski.

Przywrócić Monikę Żelazik do pracy!

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.