prof. Leon Podkaminer: Does Trade Drive Global Output Growth?

prof. Leon Podkaminer

Czy handel napędza globalny wzrost?

Czy wolny handel faktycznie wpływa na globalny wzrost gospodarczy? Oczywiście tak – tylko inaczej niż wyobrażali sobie klasycy, a do dziś wierzą niektórzy badacze mikroekonomii głównego nurtu. Globalny wzrost przekłada się na wzrost wymiany handlowej, w drugą stronę – już niekoniecznie. Dynamiczna ekspansja handlu obniża udział płac w PKB („wyścig w dół”) i zwiększa dochodowe nierówności; trwała nierównowaga w handlu międzynarodowym staję regułą, a nie wyjątkiem. To wszystko hamuje globalny wzrost gospodarczy – bez radykalnych zmian w gospodarce światowej nie uda się go przywrócić.

Dyskusję po wykładzie prof. Leona Podkaminera poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.


prof. Leon Podkaminer
– pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych, w latach 80. doradca ekonomiczny związków zawodowych; publikował m.in. na łamach „Cambridge Journal of Economics”, „Journal of Post-Keynesian Economics” oraz „Journal of Comparative Economics”; ekspert ds. gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, w swych badaniach skupia się na kwestiach makroekonomicznych, problemach polityki gospodarczej, kursów wymiany walut, konsumpcji i koniunktur.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.
Polecamy też rozmowę Leona Podkaminera z Michałem Sutowskim: Żyjemy na kredyt.

_____

Does trade drive global output growth?

Does in fact the free trade have any impact on global growth? Of course it does – but in a different way than the classic economists thought and some experts in mainstream neoclassical microeconomics still seem to believe. Global output growth drives the global trade but in the opposite direction – it doesn’t work like that. Dynamic expansion of trade lowers the wage share in GDP („race to the bottom”) and increases income inequalities; imbalances in foreign trade become permanent – a rule and no exception. All this makes the global growth slow down – which cannot be restored without radical changes in world economy, as well as on national levels.

_____

Cykl zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

FRL