Festiwal Kuronia 2016

Postać Jacka Kuronia jest żywo pamiętana i wspominana. Chcemy, by stała się także realną inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość. To właśnie niezgodna na zastany świat i gorączkowa pasja jego naprawy stanowiła sedno politycznej, społecznej i – szerzej – egzystencjalnej myśli współtwórcy KOR. Zapraszamy na trzecią edycję Festiwalu im. Jacka Kuronia.