dr hab. Sebastian Płóciennik

Niemcy w gospodarczych tarapatach – zawiniony kryzys?

Koniunktura za naszą zachodnią granicą wyraźnie się chwieje, niewykluczona jest nawet gospodarcza recesja.

Czy problemy największego partnera handlowego Polski to efekt turbulencji porządku światowego, chińsko-amerykańskiej wojny handlowej i fali protekcjonizmu? A może model rozwoju oparty na eksportowej nadwyżce i równowadze budżetowej doszedł do ściany?

O przyczynach kłopotów między Odrą a Renem i o tym, co z nich wynika dla Polski dyskutować będziemy z autorem kolejnej z analiz ISZ, dr hab. Sebastianem Płóciennikiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w ramach cyklu Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie.

Komentarze do tekstu przedstawią prof. Elżbieta Mączyńska (PTE, SGH) oraz prof. Piotr Pysz (WSFiZ w Białymstoku).

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu przygotowane przez zaproszonych recenzentów i recenzentki.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 18 listopada, w godz. 16.30-19.00.
Miejsce: sala wykładowa Jewish Community Center , Warszawa ul.  Chmielna 9a (budynek w podwórzu).

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza udostępnionego na tej stronie.
Termin zgłoszeń mija 14 listopada 2019.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK – ekonomista i prawnik, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM); specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną.