EKONOMIA

Pokazujemy najciekawsze perspektywy ekonomiczne dla Polski i świata po kryzysie; nowe narzędzia i teorie przykładamy do praktyki rządu, trendów w gospodarce i życiu społecznym; w napięciach między nimi szukamy miejsca dla polityki.

KULTURA I ROZWÓJ

Program składający się z seminariów, konferencji, badań i publikacji realizowany pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera analizujący oddziaływanie oddolnych inicjatyw kulturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy oraz poszukujący definicji „rozwoju” przekraczającej rozpoznania ekonomii neoliberalnej.

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Przesilenie integracji europejskiej odmieni Unię, jej kształt, stosunki sił i mechanizmy solidarności; wydarzenia wokół niej zdecydują czy i jak przetrwamy jako wspólnota. Diagnozujemy Europę i jej otoczenie by rozumieć granice dla własnego działania.

SPOŁECZEŃSTWO

Klasy wciąż się liczą, ale policzyć je niełatwo; będziemy analizować społeczeństwo z jego strukturą i światopoglądami, ale także z jego energią zaangażowania i oporu pytając o to, czy nowe „społeczeństwo polityczne” odmieni opozycję i władzę w Polsce.

STUDIUM KULTURY SPOŁECZNEJ

Program studium poświęcony jest pozainstytucjonalnym i instytucjonalnym praktykom artystycznym, które łączy perspektywa podejmowania pracy o charakterze uczestniczącym, oddziałującym wspólnotowo oraz wpływającym na rzeczywistość społeczną.

URSUS

Wieloletni program badań w działaniu zogniskowanych wokół pytań o społeczne oddziaływanie sztuki realizowany wspólnie z artystką Jaśminą Wójcik na terenie warszawskiej dzielnicy Ursus we współpracy z lokalną społecznością.