Nowa ekonomia czasów kryzysu

Dotychczasowe spotkania cyklu: 22.10.13 prof. Amit Bhaduri What Remains of the Theories of Kalecki and Keynes in a Globalized World? …

Co to jest współczesność?

W rzeczywistości, której kształt determinuje ekscesywny i dynamiczny przepływ informacji, faktów, interpretacji, komentarzy, wielość dyskursów i rosnąca złożoność procesów społecznych …

Nowa „kwestia niemiecka” w Europie

„Czy najsilniejsze państwo Europy jest w stanie przejąć przywództwo w budowie stabilnej i konkurencyjnej strefy euro oraz silnej, wiarygodnej na …

Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości

Cykl spotkań seminaryjno-warsztatowych. Spotkania w programie Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości stanowią próbę przekazania doświadczeń oraz rozwijania refleksji z zakresu politycznych …

Feminizm nam współczesny

Czym właściwie jest dzisiejszy feminizm? Jakie są jego główne cele, formy działania, wewnętrzne spory i różnice, dylematy i wyzwania? Czy …

Herbert jako poeta i eseista

Zbigniew Herbert – twórca postaci Pana Cogito, wybitny poeta z pokolenia Białoszewskiego, Różewicza i Szymborskiej, podróżnik, autor esejów, a przede …