3rd Culture and Development Conference

Opening ceremony 21 April, Warsaw Zygmunt Hübner Powszechny Theatre Participants: Jerzy Hausner (Cracow University of Economics) Izabela Jasińska (Institute for …

3. Konferencja Kultura i Rozwój

Otwarcie konferencji 21 kwietnia 2017 r, Warszawa Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Uczestniczą: Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Izabela …