Ekonomia polityczna „dobrej zmiany”

Czy PiS to kryptosocjaliści? Neoliberalni bankierzy w owczej skórze państwowców? A może zwyczajni zamordyści zapatrzeni w Daleki Wschód, którym w azjatyckim modelu gospodarczym podoba się tyleż efektywność, ile twarda ręka władzy, silna wspólnotowość i kontrola nad społeczeństwem?

Konferencja East Matters

Czwartek, 2 listopada 2017 Sesja otwarcia: Czy można (i czy warto) uratować zachodnią demokrację? Paneliści: Jan-Werner Müller (Princeton University) Ulrike …

East Matters Conference

Thursday, November 2, 2017 Opening Session: Can and Should Western Democracy Be Saved? Panelists: Jan-Werner Müller (Princeton University) Ulrike Guérot …