„Kuracjuszki z Interno”

Zapraszamy na projekt artystyczno-badawczy towarzyszący modułowi „Teatr Empatii”, realizowanemu w ramach Studium Kultury Społecznej.