PROGRAM POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Trwający od lat wielowymiarowy kryzys europejskiego projektu integracyjnego wchodzi najwyraźniej w rozstrzygającą fazę, która zadecyduje o jego przyszłym kształcie i roli w nim różnych aktorów: technokracji, politycznych instytucji wspólnotowych, rządów państw członkowskich i podmiotów obywatelskich. Jednocześnie w bezpośrednim otoczeniu UE – przy jej wschodnich i południowych granicach – dokonują się procesy determinujące nasz przyszły sposób życia, a być może nawet samo istnienie obecnych wspólnot politycznych. Diagnoza tych procesów oraz formułowanie scenariuszy przyszłości pozwolą określać kontekst i warunki brzegowe dla trendów i zjawisk badanych w ramach pozostałych programów ISZ. Będą jednocześnie elementem permanentnej autodiagnozy Instytutu i jego bezpośredniego otoczenia z punktu widzenia warunków działania publicznego instytucji w naszym regionie i celów, jakie powinna sobie wyznaczać w ramach generalnej misji.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

Pożegnanie z francusko-niemiecką Europą?

Seminarium

Conference “East Matters”

Aktualności

Dzieje “partii rosyjskiej” w Polsce

Seminarium

Czy lewica ma przyszłość?

Seminarium

Debata “Jak ograć Putina?”

Aktualności

Slavoj Žižek: Was will Europa?

Aktualności