Prof. Zygmunt Bauman „Wyzwania stulecia” – Inauguracja Instytutu Studiów Zaawansowanych

Wykład prof. Zygmunta Baumana „Wyzwania stulecia” zainauguruje Instytut Studiów Zaawansowanych, powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją twórców Instytutu jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej.