prof. Heiner Flassbeck: The euro crisis and the future of the European Union

Czy za obecny kryzys odpowiada szaleństwo rynków finansowych, rozrzutność europejskiego Południa, a może upór elit rządzących krajów Północy, niewolniczo wiernych błędnym dogmatom? O realnych źródłach europejskich kłopotów, o niemieckiej współodpowiedzialności za obecną sytuację, wreszcie o szansach na uratowanie zjednoczonej Europy mówić będzie prof. Heiner Flassbeck (Division on Globalization and Development Strategies UNCTAD, Geneva). Wykład w jezyku angielskim.

Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?

Skąd się wzięło polskie mieszczaństwo? Czy nasza klasa średnia „prześniła” rewolucję, która przesądziła o jej kształcie? Na kanwie tekstu prof. Andrzeja Ledera „Kto nam zabrał tę rewolucję?” z autorem dyskutować będą prof. Irena Grudzińska-Gross, prof. Antoni Dudek i Sławomir Sierakowski.