3. Konferencja Kultura i Rozwój!

Ogłaszamy program 3. Konferencji Kultura i Rozwój, która odbędzie się w Warszawie, tym razem w Teatrze Powszechnym!
Wydarzenie stanowi podsumowanie czteroletniego programu Kultura i rozwój, prowadzonego w Instytucie z inspiracji prof. Jerzego Hausnera, na który złożyły się seminaria, projekt badawczy i konferencje, badające relacje pomiędzy kulturą a rozwojem społecznym i gospodarczym.