Ćwiartowanie Hegla

Seminarium poświęcone będzie różnym lekturom – tak całościowym, jak i fragmentarycznym – heglowskiej Fenomenologii ducha. Zmierzenie się z tym fundamentalnym dziełem …