Premiera książki „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków”

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.

Konferencja naukowa „Systemy klasowe w Europie Środkowej”

Analiza z perspektywy klas społecznych jest obecnie coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć niedawną historię społeczeństw Europy Środkowej i dzisiejsze uwarunkowania wielu dziejących się procesów.