prof. Jerzy Hausner „Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu” – inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego w Instytucie Studiów Zaawansowanych! Świat jest przytłoczony kryzysem. Nie jest to kryzys koniunkturalny, kryzys w systemie globalnej gospodarki kapitalistycznej, lecz kryzys strukturalny, kryzys samego systemu. Obszarem, gdzie poszukiwać należy sposobów przełamania kryzysu cywilizacji rynkowej jest kultura rozumiana nie w kategoriach ekonomicznych, lecz antropologicznych. Centralnym zagadnieniem staje się zatem to, jak zbuntowanych konsumentów (oburzonych) przekształcić w aktywnych obywateli – uczestników kultury i rozwoju. Z odpowiedzi na to pytanie może stopniowo wyłonić się alternatywne myślenie, które stanie się podłożem głębokiej transformacji naszej cywilizacji.

Zapisy na semestr zimowy 2014/2015. Zapraszamy!

Zakończyły się zapisy na seminaria semestru zimowego 2014/2015. Wpłynęło prawie 400 zgłoszeń – serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym programem! Informujemy, że wyniki naboru zostały już rozesłane. Jeśli aplikowali Państwo na seminaria, a nie otrzymali maila z informacjami, prosimy o sprawdzenie folderu „spam” lub kontakt na adres: [email protected].

prof. Eckhard Hein: The macroeconomics of finance-dominated capitalism – a Kaleckian perspective

Z perspektywy makroekonomii można wyróżnić cztery obszary, na które kapitalizm finansowy wywiera istotny wpływ: podział dochodów, inwestycje w kapitał akcyjny, zadłużenie i konsumpcję gospodarstw domowych, wreszcie poziom eksportu i bilansu płatniczego. Zastosowanie rozwiniętych kaleckiańskich modeli podziału dochodu i wzrostu pozwoli na analizę tych czterech obszarów pod kątem efektów krótkoterminowych dla zagregowanego popytu, akumulacji kapitału i wzrostu oraz efektów średnio- i długoterminowych dla stabilności gospodarczej i finansowej. Wnioski ogólne wykładu dotyczyć będą polityki gospodarczej: jedyna droga trwałego wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu finansowego wymaga strategii na rzecz wzrostu płac bądź umasowienia innych dochodów – na poziomie regionalnym i globalnym.

SEMINARIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2014/2015

Seminaria: prof. AGATA BIELIK-ROBSON, dr MACIEJ SOSNOWSKI → Ziemska pleroma: Hegel i nowoczesna filozofia immanencji dr WERONIKA CHAŃSKA → Bioetyka w działaniu …

Nowa ekonomia czasów kryzysu

Zaplanowane spotkania: 16.10.14 prof. Eckhard Hein The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism - A Kaleckian perspective 20.11.14 dr Thomas Palley Milton …

Bioetyka w działaniu

W ramach seminarium proponuję autorski przegląd najciekawszych zagadnień z dziedziny bioetyki. Refleksja o charakterze etycznym zostanie poszerzona o zagadnienia prawne …

Kultura i rozwój

Współczesne pojmowanie kategorii rozwoju opiera się na przekonaniu o tożsamości rozwoju gospodarczego i społecznego, a za główne kryterium rozwojowe przyjmuje …