dr Konrad Popławski

Mitteleuropa 2.0? Ekspansja, współpraca i rozwój w „bliskiej zagranicy” Niemiec

Czy bliskość potężnej gospodarki niemieckiej sprzyja rozwojowi Europy Środkowej, a może raczej wpycha ją w neokolonialną zależność? Czy prawdziwa jest opowieść o Polsce i naszych sąsiadach jako wielkich montowniach niemieckich produktów? W jakich warunkach i dla kogo Niemcy mogą być lokomotywą bądź hamulcowym modernizacji i dobrobytu?

O bilansie współpracy i scenariuszach na przyszłość rozmawiać będziemy z autorem kolejnej z analiz ISZ, dr Konradem Popławskim z Ośrodka Studiów Wschodnich w ramach cyklu Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie.

Komentarze do tekstu przedstawią dr Maciej Grodzicki oraz druga recenzentka (tbc).

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu przygotowane przez dwóch recenzentów/recenzentki.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada, w godz. 16.30-19.00.
Miejsce: sala Jewish Community Center, Warszawa ul. Chmielna 9a (budynek w podwórzu).

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza udostępnionego na tej stronie.
Termin zgłoszeń mija 22 listopada 2019.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

KONRAD POPŁAWSKI – doktor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej . Absolwent studiów doktoranckich (Doctoral Programme in Management and Economics) w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Zdobywca I miejsca w konkursie „Studia przypadków w ekonomii” organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Krajową Szkołę Administracji Publicznej (2010). Współautor oraz koordynator kilku ekspertyz przygotowywanych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej.