PROGRAM KULTURA I ROZWÓJ

Analiza relacji pomiędzy kulturą a rozwojem społeczno-gospodarczym coraz bardziej oddala się od perspektywy zaproponowanej przez Richarda Floridę, opartej o koncepcję klasy kreatywnej i przemysłów kultury. W wyłaniającym się nowym podejściu do omawianej relacji kultura jawi się jako kluczowy czynnik budowania platformy rozwoju sprzyjającego poprawie zbiorowego życia. Warunkiem rozwoju jest umiejętne wykorzystanie kapitałów twardych (w tym kapitału finansowego) oraz miękkich (osadzonych w ludziach i w relacjach społecznych). Obszarem wytwarzania miękkich kapitałów jest kultura pojmowana jako zasób dziedzictwa wcześniejszych pokoleń oraz jako zbiór praktyk społecznych, służących symbolizowaniu rzeczywistości, samowyrażaniu się jednostek i grup, komunikowaniu z innymi, współdziałaniu i współpracy. Program „Kultura i rozwój” realizowany w Instytucie Studiów Zaawansowanych od 2012 roku pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera zajmuje się analizą inicjatyw kulturalnych oddziałujących pro-rozwojowo na swoje otoczenie oraz projektowaniem rozwiązań instytucjonalnych wzmacniających tego typu podejście do kultury, poszukując równolegle nowej definicji „rozwoju”, która wykraczałaby poza słownik ekonomii neoliberalnej.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

[mnky_posts layout=”4″ rating_hide=”off” comments_hide=”off” views_hide=”off” posts_per_page=”100″ taxonomy=”post_tag” tag=”kir”]