Konferencja „Kultura i rozwój”

Konferencja „Kultura i rozwój” bada relacje pomiędzy kapitałem społecznym i ekonomicznym. Naszym celem jest przedyskutowanie wybranych działań i inicjatyw kulturalnych kształtujących więzi społeczne w oparciu o współpracę i solidarność jako podstawy dla poszukiwań nowego modelu prorozwojowej gospodarki. Podczas konferencji przedstawionych zostanie 13 przedsięwzięć z Polski, Słowacji, Włoch i Hiszpanii.

Prof. Malcolm Sawyer: The Consequences of Fiscal Compact for the Future of the Economic and Monetary Union

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego “budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji “budżetu strukturalnego” oraz “produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia “budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego.

Reakcja bez akcji, kooptacja bez rewolty? Drogi polskiego feminizmu

Goście: dr Agnieszka Graff (OSA UW, Gender Studies), prof. Magdalena Środa (Instytut Filozofii UW), Jacek Żakowski („Polityka”). Powadzenie: dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW, ISZ). Debacie towarzyszą premiery książek: bell hooks „Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum” oraz Carol Gilligan „Chodźcie z nami! Psychologia i opór” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej).

prof. Amit Bhaduri: What remains of the theories of Kalecki and Keynes in a globalized world?

Czy dawne teorie sprawdzają się w nowych warunkach? Co warto zachować, a co trzeba zmienić, by tezy gigantów ekonomii sprzed półwiecza — na temat polityki gospodarczej i interwencji państwa, roli cen i przepływu informacji, zależności między oszczędnościami a inwestycjami — stały się narzędziami opisu i zmiany świata w epoce globalizacji, potężnych rynków finansowych i gospodarek otwartych?

Wajda – architekt naszej wyobraźni?

Spotkanie wokół książki Wajda. przewodnik Krytyki Politycznej oraz filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Jaką wizję historii Polski proponuje nam Andrzej Wajda? Czy ta wizja wciąż porusza? Czy wciąż pozostaje „wielkim architektem naszej wyobraźni”? Czy poetyka współczesnych dzieł twórcy „Popiołu i diamentu” przemawia do nowych pokoleń? I co reżyserowi zawdzięczają starsze pokolenia?

Skok w nowoczesność – fatum polskiego (niedo)rozwoju. Debata wokół książki Adama Leszczyńskiego

Czy Polska skazana jest na los (pół)peryferii Europy? Czy to realny socjalizm odpowiada za gospodarcze zacofanie naszego kraju, czy raczej trzy stulecia pańszczyźnianego folwarku? O polskich wizjach i realiach, o klęskach i sukcesach skoku modernizacyjnego — od Eugeniusza Kwiatkowskiego po Edwarda Gierka – na kanwie książki Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943 – 1980.

Prof. Amit Bhaduri: What remains of the theories of Kalecki and Keynes in a globalized world?

Czy dawne teorie sprawdzają się w nowych warunkach? Co warto zachować, a co trzeba zmienić, by tezy gigantów ekonomii sprzed półwiecza – na temat polityki gospodarczej i interwencji państwa, roli cen i przepływu informacji, zależności między oszczędnościami a inwestycjami – stały się narzędziami opisu i zmiany świata w epoce globalizacji, potężnych rynków finansowych i gospodarek otwartych?

prof. Agata BIELIK-ROBSON

polska filozofka. Pracuje na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Nottingham, jest członkinią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od lat współpracująca ze …

Projekt badawczy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął dwuletni projekt badawczy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Zespołem badawczym kierują dr Przemysław Sadura, dr Maciej Gdula i dr Mikołaj Lewicki.