PROGRAM EKONOMICZNY

Podważenie zastanych dogmatów nauk ekonomicznych i polityki gospodarczej w efekcie globalnego kryzysu pozwoliło różnym gatunkom ekonomicznej herezji przenikać do głównego nurtu debaty publicznej; w Polsce świadectwem tego jest między innymi eklektyczna doktryna ekonomiczna i praktyka partii rządzącej. W Instytucie koncentrujemy się na trzech wyzwaniach związanych z tą sytuacją. Po pierwsze, poszukiwaniu, zaszczepianiu na gruncie polskim i popularyzacji najciekawszych heterodoksyjnych paradygmatów ekonomicznych, począwszy od nurtu postkeynesowskiego, nad którym prace w ISZ zainicjowali profesorowie Jerzy Osiatyński i Kazimierz Łaski. Po drugie, analizie w ich świetle historycznego procesu transformacji gospodarczej Polski, współczesnych wyzwań rozwojowych, z jakimi nasz kraj się mierzy oraz konfrontacji uzyskanych wniosków z praktyką polityki gospodarczej rządu oraz instytucji UE. Po trzecie, w pracach Instytutu będziemy wiązać perspektywę ekonomiczną z analizą socjo-polityczną, szukając potencjału polityczności w wyzwaniach i napięciach zaobserwowanych na styku społeczeństwa i gospodarki.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

Filozoficzne znaczenie języka ekonomii

Seminarium

Moc i niemoc państwa prawa

Seminarium

Nowa ekonomia czasów kryzysu

Seminarium

Nowa ekonomia czasów kryzysu

Seminarium