Prof. Guy Standing: How to make politics in the precariat age? #KPLive

The author of term „precariat” will answer the question if the world handles the big economical crisis. Will there be enough workers in the Western countries, as some experts claim, or there will be too many people without jobs? What kind of political views so called 'precariat’ has? How to organize precariat for political actions? Or maybe more efficient are still political parties and social movements?

Prof. Walzer: Paradox of liberation: secular revolutions and religious counter-revolutions #KPLive

Michael Walzer, one of America’s foremost political thinkers, examines this perplexing trend by studying India, Israel, and Algeria, three nations whose founding principles and institutions have been sharply attacked by three completely different groups of religious revivalists: Hindu militants, ultra-Orthodox Jews and messianic Zionists, and Islamic radicals. Why have these secular democratic movements been unable to reproduce their political culture beyond one or two generations?

prof. Timothy Snyder: Holocaust jako historia globalna

„Czarna ziemia” Timothy’ego Snydera obala większość naszych przekonań na temat Holokaustu. Hitler wcale nie był nacjonalistą. Symbol Oświęcimia jest mylący, ale wygodny dla nas. Historię Zagłady Żydów trzeba opowiedzieć zupełnie inaczej, w przeciwnym razie czeka nas katastrofa. Autor „Czarnej ziemi” przedstawi swoją książkę w wykładzie „Holokaust jako historia globalna”. Zapraszamy!

Prof. Guy Standing: Jak robić politykę w epoce prekariatu?

Autora pojęcia „prekariat” pytać będziemy o to, czy świat radzi sobie z globalnym kryzysem? Czy Zachodowi zabraknie rąk do pracy jak twierdzą jedni, czy przeciwnie – będzie jej za dużo? Jakie poglądy polityczne ma prekariat? Jak organizować prekariat do walki politycznej? Czy skuteczniejsze są partie polityczne czy ruchy społeczne? Zapraszamy na debatę!

Konferencja naukowa „Lata 70. jako źródło współczesności”

Dziś coraz większa liczba badaczy zwraca uwagę na źródła zmiany systemowej występujące już w latach 70., uwypuklając gospodarcze, kulturowe lub intelektualne wymiary głębokiej przemiany mającej miejsce jeszcze w socjalizmie. Gośćmi konferencji będą m.in. prof. Claus Offe, dr hab. Agnieszka Kościańska, dr hab. Marcin Zaremba. Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 19 października 2015. Liczba miejsc ograniczona.