PROGRAM URSUS

Projekt Ursus Zakłady to realizowane wspólnie z artystką Jaśminą Wójcik badanie w działaniu z zakresu sztuki ze społecznością, sztuki partycypacyjnej i zaangażowanej, nakierowane na współpracę z mieszkańcami warszawskiej dzielnicy Ursus ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników i pracownic działającej do niedawna na jej terenie fabryki traktorów. „Projekt” bada możliwości oddziaływania społecznego poprzez sztukę realizowaną w duchu uczestniczącym i uwzględniającą własną kulturę mieszkańców dzielnicy, szczególnie wartości i praktyki społeczne wyrosłych na gruncie kultury przemysłowej. „Projekt” bada również możliwości długotrwałego działania w pozainstytucjonalnych ramach kultury, poddaje analizie narzędzia wywodzące się ze sztuki oraz z aktywizmu pod kątem ich skuteczności na rzecz transformacji dzielnicy zgodnie z wolą jej mieszkańców. Kładzie przy tym nacisk na interakcje pomiędzy zróżnicowanymi klasowo grupami społecznymi, na działanie w sytuacji występowania wielości aktorów aktywnych na obszarze zainteresowania twórców oraz na niematerialną (dotyczącą jakości więzi zbiorowych) i materialną (dotyczącą jakości otoczenia) przemianę poprzemysłowego obszaru miejskiego.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

[mnky_posts layout=”4″ rating_hide=”off” comments_hide=”off” views_hide=”off” posts_per_page=”100″ taxonomy=”post_tag” tag=”ursus”]