Friederike Spiecker: Exchange Rate Policies – Lessons from the Euro Crisis

Jaką rolę pełnią kursy wymiany walut w świecie międzynarodowego handlu i jakie zadania powinny realizować? Czy w unii walutowej, takiej jak strefa euro, istnieją mechanizmy, które mogłyby je zastąpić? Jakie są główne przyczyny niestabilności Europejskiej Unii Walutowej? W swoim wykładzie Friederike Spiecker argumentuje, że Polska – inaczej niż np. Estonia czy Słowacja – nie powinna wchodzić do strefy euro; rozważa również, czy możemy obronić swą gospodarkę przed chwiejnością rynków walutowych.

Konferencja „Kultura i Rozwój”

Międzynarodowa konferencja „Kultura i Rozwój” odbyła się 27.11.2013 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie we współpracy …

prof. Malcolm Sawyer: The Consequences of Fiscal Compact for the Future of the EU

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego „budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji „budżetu strukturalnego” oraz „produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia „budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego.