PROGRAM SPOŁECZEŃSTWO

Ewoluująca struktura klasowa społeczeństwa, zmienne doświadczenia biograficzne oraz światopoglądy w warunkach późnego kapitalizmu i nowych form komunikacji tworzą wciąż słabo rozpoznany splot zależności, wymagający aktualnych badań empirycznych, a także dostosowywania samych narzędzi badawczych do dynamicznej rzeczywistości społecznej. To samo dotyczy stosunkowo świeżego w Polsce zjawiska masowych wystąpień obywatelskich i ich potencjału symbolicznego, organizacyjnego i politycznego. Właśnie ta, mało przejrzysta mikstura – długotrwałych i obserwowanych w całej Europie trendów społecznych oraz ujawnionych dopiero niedawno nowych form aktywności, które roboczo określamy mianem „społeczeństwa politycznego” – będzie przedmiotem zainteresowania programu socjologicznego ISZ, którego inicjatorem był dr hab. Maciej Gdula. Jego zamysł poznawczy i pragmatyczny wiąże się z poszukiwaniem adekwatnych form instytucjonalnych i symbolicznych artykulacji energii społecznej tak, aby obywatelski gniew i opór dało się przetworzyć na konstruktywny projekt polityczny.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

Wybory w miastach

Seminarium

Królestwo za (nową) wyobraźnię

Seminarium

Rodzina 500+ jako polityka publiczna

Seminarium

Festiwal Kuronia 2016

Aktualności

Rodzicielstwo i polityka

Seminarium

Do diabła z literaturą

Seminarium

Moc i niemoc państwa prawa

Seminarium

Debata: Komu wolno żyć w Polsce?

Aktualności

Wymyślić lewicę

Seminarium

Krytyka bez resentymentu

Seminarium

Bioetyka w działaniu

Seminarium

Jak prawo (nie) działa i dlaczego?

Seminarium

Socjologia demaskatorska

Seminarium

Co to jest współczesność?

Seminarium

Feminizm nam współczesny

Seminarium

T.W. Adorno: nowoczesność radykalna

Seminarium

Ludzki Bóg. Czytanie Ernsta Blocha

Seminarium

Ćwiartowanie Hegla

Seminarium

Terry Eagleton i późny marksizm

Seminarium

Co się stało z drugą falą?

Seminarium

Miasto / przestrzeń / własność

Seminarium

Gender w polityce społecznej

Seminarium