PROGRAM SPOŁECZEŃSTWO

Ewoluująca struktura klasowa społeczeństwa, zmienne doświadczenia biograficzne oraz światopoglądy w warunkach późnego kapitalizmu i nowych form komunikacji tworzą wciąż słabo rozpoznany splot zależności, wymagający aktualnych badań empirycznych, a także dostosowywania samych narzędzi badawczych do dynamicznej rzeczywistości społecznej. To samo dotyczy stosunkowo świeżego w Polsce zjawiska masowych wystąpień obywatelskich i ich potencjału symbolicznego, organizacyjnego i politycznego. Właśnie ta, mało przejrzysta mikstura – długotrwałych i obserwowanych w całej Europie trendów społecznych oraz ujawnionych dopiero niedawno nowych form aktywności, które roboczo określamy mianem „społeczeństwa politycznego” – będzie przedmiotem zainteresowania programu socjologicznego ISZ, którego inicjatorem był dr hab. Maciej Gdula. Jego zamysł poznawczy i pragmatyczny wiąże się z poszukiwaniem adekwatnych form instytucjonalnych i symbolicznych artykulacji energii społecznej tak, aby obywatelski gniew i opór dało się przetworzyć na konstruktywny projekt polityczny.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

[mnky_posts layout=”4″ rating_hide=”off” comments_hide=”off” views_hide=”off” posts_per_page=”100″ taxonomy=”post_tag” tag=”socjologia”]