prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Od geoekonomii do geopolityki. Czy za zachodnią granicą Polski wyrasta „normalne” mocarstwo?

Przez lata powojenne, ale także po zjednoczeniu kraju, Niemcy pielęgnowały „kulturę powściągliwości” w stosunkach międzynarodowych, zorientowaną na pokojowe kształtowanie relacji handlowych z otoczeniem, integrację europejską i wzrost gospodarczy. Czy niemal 30 lat po upadku Muru Berlińskiego stają się wreszcie „normalnym” mocarstwem geopolitycznym, które prowadzi grę o władzę z innymi państwami?

Jak pisze prof. Tomasz G. Grosse: „wśród najważniejszych celów geopolitycznych Niemiec należy wymienić zwiększenie autonomii wobec USA, ułożenie strategicznych relacji z Rosją, kontrolę procesów integracyjnych w UE i strefy wpływów geoekonomicznych w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich. Jednocześnie Berlin jest skłonny ustąpić geopolitycznie kiedy zagrożone są jego interesy ekonomiczne, zwłaszcza w stosunku do Chin, Rosji i USA.”

Jakie w tej sytuacji czynniki powstrzymują niemiecką hegemonię w Europie? W jaki sposób potęgę naszych sąsiadów kształtują „asymetryczne reżimy ekonomiczne” – strefa euro, ale także powiązania gospodarcze z sąsiadami w Europie Środkowej? Czy berlińska „republika handlowa” w ogóle przetrwa kryzys liberalnego porządku światowego i napięcia w stosunkach transatlantyckich wokół problematyki handlowej, a także chińskiej, irańskiej i rosyjskiej? I wreszcie, jak w kontekście interesów Polski należy traktować starania Niemiec na rzecz wzmocnienia „autonomii strategicznej” Europy względem USA – zwłaszcza w połączeniu z procesem stopniowego rozbrajania Bundeswehry?

Na przynajmniej część z tych pytań spróbujemy odpowiedzieć na seminarium ISZ dyskutując wokół tekstu prof. Tomasza G. Grosse.

Recenzenci: Paweł Musiałek (Klub Jagielloński), Ryszarda Formuszewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich, główna specjalistka w Zespole Niemiec i Europy Północnej).

Spotkanie w ramach projektu „Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie”.

___________

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwojga recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

 

_____________

Seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w środę, 22 maja, w godz. 16.30-19.00, w sali Jewish Community Center przy ul. Chmielnej 9A ((budynek w podwórzu, dogodne przejście przez bramę pod adresem Chmielna 11).

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 20 maja 2019.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROF. DR HAB. TOMASZ GRZEGORZ GROSSE – socjolog, politolog i historyk, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki WNPiSM UW. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. Autor m.in. W poszukiwaniu geoekonomii w Europie (2014), redaktor książki Polityki europejskie w dobie kryzysu (2016), współredaktor książki Oblicza kryzysu (2016).