dr Agata Stasik

„Koniec planety – koniec miesiąca” – czy i których Polaków stać na politykę ekologiczną?

Wprowadzenie podatku ekologicznego we Francji doprowadziło do największego od lat wybuchu niepokojów społecznych – rządowi zarzucono, że politykę klimatyczną uprawia kosztem słabszej części społeczeństwa. W Polsce problem konfliktu interesów społecznych i ekologicznych pojawia się głównie przy okazji debat o dekarbonizacji gospodarki (budowa i likwidacja kopalń, wysokoemisyjne ogrzewanie mieszkań), o odnawialnych źródłach energii czy regulacjach transportu drogowego.

Czy w naszym kraju możliwy jest taki zwrot ekologiczny, który zamiast obciążyć grupy najbardziej wrażliwe ekonomicznie, przyniesie korzyści z punktu widzenia sprawiedliwego rozwoju? Jakie kierunki reform pomogłyby wciągnąć najmniej uprzywilejowanych na pokład zielonego okrętu?

Zapraszamy na seminarium analityczne dr Agaty Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego, podczas którego porozmawiamy o szansach i wyzwaniach sprawiedliwej społecznie polityki ekologicznej w Polsce.

Recenzenci: dr Adam Ostolski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; „Green European Journal”), dr Mateusz Piotrowski (Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska).

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwojga recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek, 28 marca, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 25 marca 2019.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR AGATA STASIK – socjolożka, wykładowczyni w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego.