East Matters Conference

Thursday, November 2, 2017

Opening Session: Can and Should Western Democracy Be Saved?

Panelists:
Jan-Werner Müller (Princeton University)
Ulrike Guérot (Donau-Universität Krems)
Moderator:
Sławomir Sierakowski (Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna)

 

Friday, November 3, 2017

Session 1: Russia’s and its neighbours’ life with Donald Trump

Input speech:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Panelists:
Andrei Kolesnikov (Carnegie Moscow Center)
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Fundacja im. Stefana Batorego)
Ryszard Schnepf (Uniwersytet Warszawski)
Moderator:
Kaja Puto (Ha!art)

 

Session 2: How to promote democracy in the East when it declines in the West?

Input speech:
Goran Buldioski

Panelists:
Goran Buldioski (Open Society Initiative for Europe)
Witold Jurasz (OAS, Polsat News 2)
Ludwika Włodek (Uniwersytet Warszawski)
Moderator:
Agata Szczęśniak (OKO.press)

 

Session 3: How the IIIWW will look like?

Input speech:
Ulrike Esther Franke

Panelists:
Ulrike Esther Franke (European Council for Foreign Relations)
Patrycja Sasnal (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
Ziemowit Szczerek (writer)
Moderator:
Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna)