archiwum nagrań

9.07.2013
Bartłomiej Sienkiewicz, Timothy Snyder, Sławomir Sierakowski
„Nacjonalizm i inne strachy XX wieku. Właśnie wracają?”
nagranie audio
nagranie wideo

7.07.2013
Agnieszka Holland, Marci Shore, Sławomir Sierakowski
„Europa Wschodnia jako źródło cierpień”
nagranie audio
nagranie wideo

18.06.2013
prof. Jerzy Hausner, Joanna Erbel, dr Mikołaj Iwański, dr Adam Leszczyński, Igor Stokfiszewski
„Czy to, co się nie opłaca, się opłaca? – czyli o relacjach pomiędzy kapitałem ekonomicznym i społecznym”
nagranie wideo: część 1., część 2.

6.06.2013
prof. Heiner Flassbeck
„The euro crisis and the future of the European Union”
nagranie audio
nagranie wideo: część 1., część 2.

16.05.2013
prof. Jan Kregel
„Alternative theories of money”
nagranie audio
nagranie wideo: część 1.część 2.

9.05.2013
prof. Robert H. Wade
„Is no industrial policy the best development policy in the 21 century?”
nagranie audio
nagranie wideo: część 1.część 2.

25.04.2013
prof. Irena Grudzińska-Gross, Andrzej Leder, prof. Antoni Dudek, Sławomir Sierakowski
Debata „Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?”
nagranie audio
nagranie wideo

23.04.2013
prof. Bob Jessop
„Economic Imaginaries and Economic Transformation”
nagranie audio
nagranie wideo

15.03.2013
prof. Robert Skidelsky
„Eurozone Crisis – a Keynesian Response”
nagranie audio

28.02.2013
prof. Martin Riese
„Why the 2007-201..? financial and economic crises surprised mainstream economists?”
nagranie audio

26.02.2013
prof. Maria Janion, Kazimiera Szczuka
Premiera książki „Janion. Transe – traumy – transgresje. Tom 1: Niedobre Dziecię”
nagranie audio

14.12.2012
prof. Karol Modzelewski, Sławomir Sierakowski
5. Debata Havlowska „Chuligan w polityce – o utopiach, radykałach i autorytetach” 
nagranie audio

29.11.2012
Ivan Krastev
„Europe at Risk – the Political Logic of Disintegration”
nagranie audio
nagranie wideo

9.11.2012
prof. Irena Grudzinska-Gross
„Havel, Miłosz, Weil – postawa cywilna”
nagranie audio

22.10.2012
prof. Claus Offe
„Is the idea of 'progress’ still relevant in the 21st century?”
nagranie audio
nagranie wideo

11.10.2012
prof. Zygmunt Bauman
„Wyzwania stulecia” 
(wykład inauguracyjny Instytutu Studiów Zaawansowanych)
nagranie audio
nagranie wideo