Świat

Polska potępia wojnę z narkotykami na forum ONZ w Wiedniu

Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci i w pełni popieramy stanowisko UE wobec narkotyków.

Przedstawiciele ponad 60 krajów członkowskich ONZ przyjechali do Wiednia dyskutować o polityce narkotykowej. Jak co roku, futurystyczne budynki wiedeńskiego centrum kongresowego nad Dunajem zapełniły się na czas trwania sesji Komisji ds. Spraw Środków Odurzających pracownikami ministerstw zdrowia, spraw zagranicznych i innych instytucji decydujących o kształcie polityki narkotykowej na świecie. Kilkudniowe wydarzenie w stolicy Austrii to również czas intensywnych spotkań organizowanych przez przedstawicieli i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego.

– Spotkanie w Wiedniu jest dla nas szansą, żeby porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi polska polityka narkotykowa. Tu dowiadujemy się, jak rozwiązać problemy, z którymi inni już sobie poradzili – komentuje Agata Kwiatkowska z koalicji polskich organizacji pozarządowych Prekursor. – Nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby przybijać piątki z delegetami. Chcemy wpływać na prawo narkotykowe na świecie, pomoc społeczną i politykę zdrowotną tak, żeby odpowiadała na potrzeby użytkowników w naszym kraju.

Nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby przybijać piątki z delegetami. Chcemy wpływać na prawo narkotykowe na świecie.

Stanowiskom wygłaszanym na sali plenarnej towarzyszy w tym roku blisko setka wydarzeń poświęconych konkretnym problemom związanym z narkotykami. Rosyjska delegacja zachwala represyjne terapie oparte na przymusowych testach narkotykowych nastolatków, a reprezentacja Waszyngtonu i Kanady zastanawia się jak pogodzić legalizację marihuany i konserwatywne konwencje narkotykowe ONZ. Osią wydarzeń są jednak wypowiedzi przedstawicieli krajowych delegacji.

Na 60. sesji Komisji ds. Środków Odurzających odbywającej się w tym roku spotykają się politycy pracujący dla Rodrigo Duterte, filipińskiego prezydenta prowadzącego regularną rzeź użytkowników narkotyków w swoim kraju oraz przedstawiciele Urugwaju i Kanady zastanawiający się nad ilością marihuanowych krzaków uprawianych w zaciszu domowym.

W tym spolaryzowanym środowisku wypowiedziała się również delegacja z Polski. Przemówienie dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) należy zaliczyć do grona tych wystąpień, które w zdecydowany sposób opowiadają się za politykę narkotykową opartą o dowody naukowe i prawa człowieka.

Piotr Jabłoński, dyrektor KBPN wszedł na mównicę sali plenarnej pierwszego dnia sesji Komisji ds. Śródków Odurzających. Rozpoczął swoje przemówienie od wyraźnego przypomnienia, że w temacie narkotyków Polska wyraża pełne poparcie dla Unii Europejskiej. – Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci. Kwestie związane z używaniem substancji psychoaktywnych powinny być rozwiązywane w obszarze zdrowia publicznego, w oparciu o programy redukcji szkód. Natomiast ewentualne kary powinny być proporcjonalne do wykroczeń – mówił Jabłoński.

Dyrektor KBPN podkreślał, że uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest przede wszystkim wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej. – Uzależnienie to problem wszystkich społeczeństw, jest obecne wszędzie i nie dotyczy wyłącznie substancji, ale też zachowań. Problemy związane z uzależnieniem powinny być częścią polityki zdrowia publicznego. Politykę narkotykową należy kształtować tak, by szczególną opieką otaczać grupy mające specjalne potrzeby, takie jak młodzież, kobiety i mniejszości.

Ważną częścią przemówienia Jabłońskiego było uznanie roli przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w pracach nad reformą międzynarodowej polityki narkotykowej. – Głosowi społeczeństwa obywatelskiego powinno przysługiwać pierwszeństwo – mówił Jabłoński. – To jego przedstawiciele są najbliżej ludzi cierpiących zarówno w wyniku konsumpcji narkotyków, jak i dotychczasowych polityk narkotykowych.

W kilkuminutowym przemówieniu Piotr Jabłoński odniósł się również do sytuacji międzynarodowej: – Potrzebujemy ogólnoświatowego dostępu do programów profilaktycznych oraz programów prewencji narkotykowej, a także pomocy finansowej dla krajów, których na takie działania nie stać. Zrozumienie jest kluczem do szacunku dla różnorodności, solidarności oraz współdzielenia odpowiedzialności za kształt międzynarodowej polityki narkotykowej.

60. sesja Komisji ds. Środków Odurzających zakończy się w piątek, 17 marca.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Dawid Krawczyk
Dawid Krawczyk
Dziennikarz
Dziennikarz, absolwent filozofii i filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, autor książki „Cyrk polski” (Wydawnictwo Czarne, 2021). Od 2011 roku stale współpracuje z Krytyką Polityczną. Obecnie publikuje w KP reportaże i redaguje dział Narkopolityka, poświęcony krajowej i międzynarodowej polityce narkotykowej. Jest dziennikarzem „Gazety Stołecznej”, warszawskiego dodatku do „Gazety Wyborczej”. Pracuje jako tłumacz i producent dla zagranicznych stacji telewizyjnych. Współtworzył reportaże telewizyjne m.in. dla stacji BBC, Al Jazeera English, Euronews, Channel 4.
Zamknij