„Teatr mój widzę przeciętny”

Zespół Teatru Polskiego nie boi się zmiany, nie czuje strachu przed nowym, czuje strach przed „starym”.

Ewa Siwek

Teatr uchodźców

O pracy teatralnej z uchodźcami z Pietro Floridią rozmawia Alicja Borkowska.

Rozmowa Alicji Borkowskiej
Zamknij