Kraj

Okulary Równości dla Anny Dryjańskiej i Marty Frej!

Gratulujemy!

Okulary Równości, nagrodę Fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej, przyznawaną od 2011 roku za działanie na rzecz równości, otrzymały w kategorii Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci otrzymały związane z Dziennikiem Opinii i środowiskiem Krytyki Politycznej, publicystka i aktywistka Anna Dryjańska – za ważny i donośny głos w debacie na temat praw kobiet i praw wszystkich wykluczanych, za osobistą odwagę i kreatywność w działaniu – oraz artystka i aktywistka kulturalna Marta Frej – za twórczość artystyczną zaangażowaną w obronę praw kobiet i równości płci.

W kategorii Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć nagrodę otrzymali mieszkańcy i mieszkanki Słupska. W kategorii Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa nagrodę przyznano mieszkankom i mieszkańcom skłotu Syrena. Super Okulary Równości otrzymała socjolożka prof. Renata Siemieńska. Antynagrodę Skierowanie do okulisty otrzymał przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński a także kobiety i mężczyźni, dziennikarze i dziennikarki i wszyscy, którzy sprzeciwiali się ratyfikowaniu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Fot. Krzysztof Ciemny 

Wszystkim laureatom i laureatkom Okularów gratulujemy!

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij