Kraj

Okulary Równości dla Anny Dryjańskiej i Marty Frej!

Gratulujemy!

Okulary Równości, nagrodę Fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej, przyznawaną od 2011 roku za działanie na rzecz równości, otrzymały w kategorii Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci otrzymały związane z Dziennikiem Opinii i środowiskiem Krytyki Politycznej, publicystka i aktywistka Anna Dryjańska – za ważny i donośny głos w debacie na temat praw kobiet i praw wszystkich wykluczanych, za osobistą odwagę i kreatywność w działaniu – oraz artystka i aktywistka kulturalna Marta Frej – za twórczość artystyczną zaangażowaną w obronę praw kobiet i równości płci.

W kategorii Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć nagrodę otrzymali mieszkańcy i mieszkanki Słupska. W kategorii Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa nagrodę przyznano mieszkankom i mieszkańcom skłotu Syrena. Super Okulary Równości otrzymała socjolożka prof. Renata Siemieńska. Antynagrodę Skierowanie do okulisty otrzymał przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński a także kobiety i mężczyźni, dziennikarze i dziennikarki i wszyscy, którzy sprzeciwiali się ratyfikowaniu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Fot. Krzysztof Ciemny 

Wszystkim laureatom i laureatkom Okularów gratulujemy!

__
Dobry, bo przeczytany do końca, tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Wesprzyj nas.

Zamknij

20kp-logo-white-500px