Miasto

Premiera książki „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków”

Podsumowanie realizowanego w Instytucie Studiów Zaawansowanych programu „Kultura i rozwój”.

29 listopada, wtorek, godz. 18.00
Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Jak kultura wyprowadzi Polskę z rozwojowego dryfu

Premiera książki Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków pod redakcją Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej, Mikołaja Lewickiego i Igora Stokfiszewskiego.

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Jak rozumiana kultura? Kreowana w jakich warunkach organizacyjnych? W jaki sposób przekładająca się na społeczny dobrostan? Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania poświęciliśmy czteroletni program seminariów, konferencji i badań, z których konkluzje zawarliśmy w prezentowanej książce.

W spotkaniu wezmą udział: prof. Jerzy Hausner, dr Mikołaj Lewicki, dr Maria Rogaczewska, Igor Stokfiszewski i dr Anna Świętochowska.

„Kultura przyczynia się do rozwoju, gdy ujmuje się ją w szerokim zakresie, a rozwój rozpoznaje się w komplementarnej sieci miękkich i twardych zasobów, w całości życia indywidualnego i zbiorowego, jego wymiarze antropologicznym i socjologicznym. Gdy więc pytamy o udział kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym, nie znajdziemy odpowiedzi w takich parametrach, jak indywidualna konsumpcja dóbr kultury czy wielkość sektora kultury (w tym przemysłów kreatywnych) w gospodarce. Należy jej szukać raczej we wpływie kultury na podmiotowość, wspólnotowość, w potencjale kultury do rozbudzania twórczości i innowacyjności, jej umiejętności kształtowania postaw kooperacyjnych i zakorzeniania się w aksjologiach.”
Wprowadzenie do książki Kultura i rozwój

Książka Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków stanowi podsumowanie realizowanego w latach 2012–2016 programu „Kultura i rozwój” obejmującego seminaria, konferencje i badania, prowadzonego pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Książka wydana jest wspólnie przez Instytut Studiów Zaawansowanych i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Badane inicjatywy kulturalne: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa-Praga Północ), Stowarzyszenie De-Novo (Dynów), Teatr Łaźnia Nowa (Kraków-Nowa Huta), Kultura na Sielcach (Warszawa-Mokotów), Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki (Ostrowiec Świętokrzyski), Stowarzyszenie ToTu – Akademia Twórczych Umiejętności (Czaplinek), Stowarzyszenie Terra Artis (Lanckorona) Zamek Cieszyn (Cieszyn), „Kierunek kultura” Mazowieckiego Instytutu Sztuki.

Zespół badawczy: Mikołaj Lewicki (kierownik badań), Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Monika Pastuszko, Jarema Piekutowski, Bartłomiej Orlicki, Jan Mencwel, Łukasz Maźnica, Marek Oramus, Jan Strycharz, Barbara Worek, Anna Świętochowska, Piotr Więcek, Marcin Wroński, Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Patryk Dziurski.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.

Jak kultura wyprowadzi Polskę z rozwojowego dryfu

Premiera książki Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków pod redakcją Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej, Mikołaja Lewickiego i Igora Stokfiszewskiego.

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Jak rozumiana kultura? Kreowana w jakich warunkach organizacyjnych? W jaki sposób przekładająca się na społeczny dobrostan? Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania poświęciliśmy czteroletni program seminariów, konferencji i badań, z których konkluzje zawarliśmy w prezentowanej książce.

W spotkaniu wezmą udział: prof. Jerzy Hausner, dr Mikołaj Lewicki, dr Maria Rogaczewska, Igor Stokfiszewski i dr Anna Świętochowska.

„Kultura przyczynia się do rozwoju, gdy ujmuje się ją w szerokim zakresie, a rozwój rozpoznaje się w komplementarnej sieci miękkich i twardych zasobów, w całości życia indywidualnego i zbiorowego, jego wymiarze antropologicznym i socjologicznym. Gdy więc pytamy o udział kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym, nie znajdziemy odpowiedzi w takich parametrach, jak indywidualna konsumpcja dóbr kultury czy wielkość sektora kultury (w tym przemysłów kreatywnych) w gospodarce. Należy jej szukać raczej we wpływie kultury na podmiotowość, wspólnotowość, w potencjale kultury do rozbudzania twórczości i innowacyjności, jej umiejętności kształtowania postaw kooperacyjnych i zakorzeniania się w aksjologiach.”
Wprowadzenie do książki Kultura i rozwój

Książka Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków stanowi podsumowanie realizowanego w latach 2012–2016 programu „Kultura i rozwój” obejmującego seminaria, konferencje i badania, prowadzonego pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Książka wydana jest wspólnie przez Instytut Studiów Zaawansowanych i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Badane inicjatywy kulturalne: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa-Praga Północ), Stowarzyszenie De-Novo (Dynów), Teatr Łaźnia Nowa (Kraków-Nowa Huta), Kultura na Sielcach (Warszawa-Mokotów), Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki (Ostrowiec Świętokrzyski), Stowarzyszenie ToTu – Akademia Twórczych Umiejętności (Czaplinek), Stowarzyszenie Terra Artis (Lanckorona) Zamek Cieszyn (Cieszyn), „Kierunek kultura” Mazowieckiego Instytutu Sztuki.

Zespół badawczy: Mikołaj Lewicki (kierownik badań), Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Monika Pastuszko, Jarema Piekutowski, Bartłomiej Orlicki, Jan Mencwel, Łukasz Maźnica, Marek Oramus, Jan Strycharz, Barbara Worek, Anna Świętochowska, Piotr Więcek, Marcin Wroński, Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Patryk Dziurski.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij