Kraj

Apelujemy o wydłużenie urlopów ojcowskich

Nieuregulowanie kwestii wykorzystania urlopu oznacza, iż w praktyce będą go brać niemal wyłącznie kobiety – list otwarty do premiera.

List otwarty do Premiera RP Donalda Tuska

Do wiadomości:

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
Marszałkini Sejmu RP Ewy Kopacz
Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

oraz mediów.

My, niżej podpisane i podpisani – organizacje pozarządowe i osoby prywatne – apelujemy do Prezesa Rady Ministrów i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zapewnienie, by wraz wydłużeniem płatnych urlopów rodzicielskich rozszerzone zostały uprawnienia ojców, tak by urlop rodzicielski realnie dotyczył obojga rodziców, a nie tylko matek. Postulujemy przedłużenie do sześciu tygodni dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, do wykorzystania wyłącznie przez ojca.

Nasz postulat motywujemy następującymi względami:

Troską o dobro dzieci. W interesie dzieci leży głęboka relacja z obojgiem rodziców, a więź taka może powstać tylko wówczas, gdy oboje rodzice opiekują się nim już w najwcześniejszych miesiącach jego życia. W dzisiejszym świecie, w którym rodziny są tak małe, ojciec staje się dla dziecka równie ważną osobą jak matka – osobą, z którą dziecko może stworzyć silną relację przywiązania niezbędną dla jego emocjonalnego rozwoju. Zaangażowanie ojca w codzienną opiekę nad małym dzieckiem owocuje w kolejnych latach przywiązaniem do dziecka i poczuciem odpowiedzialności.

Troską o prawo mężczyzn do opieki nad dziećmi. Presja rynku pracy i siła stereotypów powodują, że mężczyźni w niewielkim stopniu uczestniczą w opiece nad dziećmi. Wydłużenie urlopów ojcowskich pozwoli im na większe uczestnictwo w rodzicielstwie i zmieni społeczne postrzeganie aktywnego ojcostwa. Czas też, by ojcowie stali się równoprawnymi opiekunami swoich dzieci w oczach pracodawców. Aby tak się stało, muszą to mieć zagwarantowane w prawie.

Troską o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jedną z kluczowych przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest fakt, że w oczach pracodawców tylko one ponoszą odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Jeśli roczne urlopy rodzicielskie okażą się w praktyce wyłącznie urlopami macierzyńskimi, może to znacznie pogorszyć sytuację kobiet na rynku pracy.

W obecnej sytuacji nieuregulowanie kwestii wykorzystania urlopu oznacza, iż w praktyce będą go brać niemal wyłącznie kobiety. Wydłużone urlopy ojcowskie powinny stanowić odrębne i niezbywalne prawo ojców.

Takie rozwiązanie będzie stanowiło kluczowy element kampanii na rzecz aktywnego i zaangażowanego ojcostwa. Nie wystarczą hasła na plakatach; ustawodawca powinien dać rodzinom jasny sygnał, że państwo polskie docenia, wspiera i promuje wkład ojców w wychowanie dzieci.

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Chutnik
Justyna Dąbrowska
Patrycja Dołowy
Anna Dryjańska
Agnieszka Graff
Julia Kubisa
Joanna Piotrowska

Bogdan Białek, redaktor naczelny pisma „Charaktery”
dr Adam Bodnar
Krzysztof Cibor, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wojciech Eichelberger
Prof. Małgorzata Fuszara
Paulina Holtz
Agnieszka Jucewicz, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”
Krystyna Kofta
Prof. Andrzej Mencwel
Prof. Wiktor Osiatyński
Teresa Ogrodzińska
Prof. Magdalena Środa
Piotr Pacewicz
Grażyna Plebanek
Prof. Agata Bielik Robson
Olga Tokarczuk
Ewa Woydyłło
Jacek Żakowski

Fundacja Feminoteka
Fundacja MaMa
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Stowarzyszenie Kongres Kobiet Polskich
Fundacji OFF-Kobiety na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego z Opola
Fundacja Sto Pociech
Fundacja Bullerbyn
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” prowadzące projekt „Mama w Szydłowcu” www.mamawszydlowcu.pl
Krytyka Polityczna/ Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Fundacja „Polska Jest Kobietą”
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Stowarzyszenie Kobiet “Konsola” Poznań
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Redakcja portalu www.mamopracuj.pl
Wydawnictwo Mamania
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca
Fundacja Komunikacji Społecznej

List został opublikowany na stronie Feminoteki.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij