Felieton

Polexit jest możliwy, a euro nierealne

eu-stars

W Polsce utrwaliło się przekonanie, że UE to taki wspaniały bankomat, który płaci za nasze inwestycje i dopłaca rolnikom. Mało jest za to zrozumienia dla wielu liberalnych zasad, których przestrzegania Unia wymaga.

Po wyborach przewodniczącego Rady Europejskiej wygranych przez Donalda Tuska stosunkiem głosów 27:1, gdzie ten „1” to był głos rządu polskiego, rozgorzała dyskusja nad dwoma tematami – wejściem do strefy euro i Polexitem (wyjściem Polski z Unii Europejskiej). Obie sprawy mają zresztą ze sobą wiele wspólnego.

Obraz Polski w oczach inwestorów zagranicznych z pewnością się pogorszył, ale nie na tyle, żeby ich odstraszyć, co widać na rynku obligacji, gdzie rentowności od lutego spadają (ceny rosną), oraz na rynku walutowym, gdzie umacnia się złoty. Ważne będzie to, co będzie się działo w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Jeśli napięte stosunki doprowadzą do zatrzymania napływu środków unijnych to negatywne reperkusje odczuje nie tylko giełda, ale również cała gospodarka.

Świat poznał prezesa

Zostawmy jednak ten scenariusz i przejdźmy do problemu złoty – euro. Wydawałoby się, że dyskusja nad przyjęciem euro nie ma najmniejszego znaczenia praktycznego – do 2021 roku (2019 wybory i 2 lata ewentualny okres przygotowawczy ERM2) do strefy euro z całą pewnością nie wejdziemy. A i potem to wcale nie jest pewne, bo trzeba mieć większość konstytucyjną, żeby usunąć złotego z Konstytucji i zastąpić go euro. Z tego zaś wynikałoby, że popieranie twardego jądra Unii Europejskiej i zachęcanie do wejścia do strefy euro jest jedynie polityczną demonstracją.

Tylko że nie jest to cała prawda. Na ten problem można spoglądać z dwóch różnych punktów widzenia – gospodarczego i politycznego. Z gospodarczego sytuacja jest (dla mnie) prosta – jeśli przyjmiemy euro, to w przypadku kryzysu zewnętrznego nie będziemy mieli możliwości obrony stopami procentowymi (ich obniżką) i kursem walutowym (osłabieniem złotego) – jedyną istotną zmienną pozostanie rynek pracy, czyli zwiększenie stopy bezrobocia. W latach 2008-2009 szybko słabnący złoty pomógł w zwiększeniu konkurencyjności naszego eksportu, co przyczyniło się do ograniczenia skutków kryzysu.

Owszem, prawdą jest, że osłabienie złotego nie było wywołane świadomym działaniem rządu / NBP. Zrobiło się samo, bo najbardziej traciły wtedy waluty krajów rozwijających się (w tym właśnie złoty). To nie znaczy jednak, że posiadanie własnej waluty, a co za tym idzie, własnej stopy procentowej i kursu walutowego nie jest wartościowym aktywem. To, że nie było świadomego osłabiania złotego, nie znaczy, że w przyszłości nie będzie można tego manewru zastosować.

Żeby zobaczyć, jak to działa, wystarczy spojrzeć na Japonię, gdzie od 2012 roku świadoma polityka rządu i Banku Japonii doprowadziła do potężnego osłabienie jena, w celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki japońskiej. Mistrzami w tej grze są również Chiny, po cichu prowadzi też taką grę Europejski Bank Centralny, a przymierza się do tego administracja prezydenta Trumpa.

Niedopasowane gospodarczo państwa (o zbyt słabej gospodarce) drogo płacą za wejście do strefy euro – szczególnie chodzi o kraje południa Europy, ale kwalifikowałby się do tej grupy również Polska. W tej grupie brak możliwości dewaluacji własnej waluty może ograniczać wzrost gospodarczy, a tani kredyt (to przecież ECB ustala stopy procentowe) prowadzi do ekscesów kredytowych (jak np. w Hiszpanii) i / lub do potężnego zadłużania państwa (jak np. w Grecji). Mitem jest zaś to, że przyjęcie euro znacznie zwiększy inflację.

Niedopasowane gospodarczo państwa (o zbyt słabej gospodarce) drogo płacą za wejście do strefy euro – szczególnie chodzi o kraje południa Europy, ale kwalifikowałby się do tej grupy również Polska.

Skoro więc posiadanie własnej waluty jest takie korzystne (dlatego np. nigdy nie chciała euro Wielka Brytania, a opiera się Dania i Szwecja), to dlaczego w ogóle dyskutować o jej przyjęciu? Są powody polityczne. Od wielu lat byłem sceptykiem, jeśli chodzi o przyjęcie euro. Kierowałem się powodami opisanymi powyżej. Teraz jednak zaczynam mieć poważne wątpliwości i gdybym musiał wybierać, to zapewne wybrałbym euro. Oczywiście podjąłbym taką decyzję po wyborach we Francji i w Niemczech, czyli wtedy, kiedy kierunki polityczne Unii Europejskiej będą bardziej klarowne i kiedy ryzyko rozpadu Unii zostanie znacznie zredukowane.

Inaczej mówiąc, poświęciłbym przyszłe problemy rynku pracy (w razie kryzysu) na rzecz uczestniczenia w podejmowaniu decyzji rdzenia Unii Europejskiej. Zakładam bowiem, że ten rdzeń będzie podejmował decyzje mające na celu zwiększenie integracji. Takie działanie może owocować sukcesem, jeśli zacieśniania współpracy będzie powolne – tak wolne, żeby społeczeństwa się nie zbuntowały (bo społeczeństwa nie lubią gwałtownych zmian). Oczywiście twardym fundamentem w tym rdzeniu będzie euro. Zakładam, że strefa euro się zmieni (może wypadnie Grecja), ale przetrwa, a Polska będzie pozostawiona na uboczu.

Przedsiębiorcy chcą przyjęcia euro (58% badanych), bo to nie ich w razie wybuchu kryzysu najbardziej uderzy rezygnacja ze złotego. Oni mogą na tym nawet zyskać. To pracownicy wtedy najbardziej ucierpią, więc to przede wszystkim oni powinni decydować o przyjęciu euro, szczególnie, że jest ich o wiele więcej od przedsiębiorców, co w demokracji ma znaczenie.

Zwolennicy europejskiej waluty muszą mocno pracować nad tym, żeby Polaków przekonać do przyjęcia euro. Istnieje bowiem poważne zagrożenie, że wtedy, kiedy polityczne czynniki umożliwią wejście do strefy euro, społeczeństwo będzie nieprzygotowane do podjęcia takiej decyzji. Poza tym, jeśli nie uda się przekonać większości Polaków, to ugrupowania, które głoszą potrzebę przyjęcia euro, podczas wyborów drogo za to zapłacą. Podsumowując można powiedzieć, że obecnie nie jest ważne przyjęcie euro, bo do tego jeszcze jest bardzo daleko. Ważne jest postawienie sobie takiego celu i przekonywanie do niego Polaków.

Obecnie nie jest ważne przyjęcie euro, bo do tego jeszcze bardzo daleko. Ważne jest postawienie sobie takiego celu.

No dobrze, a jak podejść do problemu Polexitu? Mogę przyjąć zakład o to, że przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku pojawią się ugrupowania, które będą głosiły konieczność opuszczenia Unii Europejskiej. I proszę nie mówić, że nie ma na to szans, bo Polacy są bardzo prounijni. Są, ale twierdzę, że to się zmieni. Utrwaliło się przekonanie, że UE to taki wspaniały bankomat, który płaci za nasze inwestycje i dopłaca rolnikom. Mało jest za to zrozumienia dla wielu liberalnych zasad, których przestrzegania Unia wymaga.

Prawico, lewico, liberałowie, zrozumcie jedno: Unia Europejska jest wybawieniem

Komentatorzy twierdzą, że ugrupowaniem mówiącym o Polexicie będzie PiS. Ja w bieżącą politykę nie wchodzę, więc nie będę nikogo palcem wytykał. Powiem tylko, że grunt do głoszenia konieczności wyjścia Polski z UE będzie bardzo korzystny i Polexit popierać może zarówno istniejące ugrupowanie, jak i całkiem nowe, które dopiero się pojawi i zepchnie istniejące partie w kierunku swoich pozycji.

Dlaczego tak się stanie? Po 2020 roku (plus dwa lata na rozliczenie perspektywy budżetowej 2014-2020) Polska stanie się płatnikiem netto. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii dodatkowo ograniczy napływ do Polski środków spójnościowych (już mówi się o znacznym ograniczeniu tej kategorii środków w budżecie po 2020 roku). Zmniejszy się też średnia wartość PKB w UE, a to podwyższy udział Polski, obniżając alokację środków unijnych. Poza tym niechęć eurokratów do polskiego rządu zmniejszy chęć zasilania Polski takimi środkami. Może się też okazać, że znacznie ograniczone będą środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Niezwykle łatwo będzie twierdzić, że bycie w Unii Europejskiej Polsce już się nie opłaca.

Elity rozumieją, że Unia Europejska jest olbrzymią wartością. Jest gwarancją tego, że Polska znowu nie wpadnie między dwa wrogie państwa… Nic dziwnego, że elity będą za członkostwem w UE nawet wtedy, kiedy Polska będzie płatnikiem netto. Ale nie o nie będzie chodziło przeciwnikom Unii. Będzie chodziło o tych około 30% Polaków, którzy nigdzie nie wyjeżdżają i nie wyjadą, a europejskie swobody światopoglądowe są zagrożeniem dla ich poglądów i stylu życia. Do nich argument o dopłacaniu do Rumunii czy Bułgarii i o rządzeniu Polską przez twarde jądro UE będzie docierał i będzie decydował o tym, jak będą głosowali.

Czas ruszyć dupę i posłuchać obywateli

Skutki gospodarcze Polexitu byłyby opłakane. Oczywiście zwolennicy opuszczenia UE opowiadaliby bajki takie, jakie snuli przed referendum w sprawie Brexitu jego główni poplecznicy. Twierdzono by, że nic wielkiego się nie stanie, że nic Polsce nie grozi. To byłaby oczywista nieprawda. Nie wierzę, żeby wejście do strefy euro zapewniało nam bezpieczeństwo przed ewentualnym agresorem, ale opuszczenie UE takie zagrożenie z pewnością by zwiększyło. Prawdopodobieństwo agresji nie byłoby duże – zdecydowanie większe byłyby reperkusje gospodarcze.

Pozrywane więzi handlowe, wprowadzone cła, upadek naszego (teraz potężnego) sektora transportowego (bylibyśmy poza Schengen), upadek przyzwyczajonego do dopłat rolnictwa. Tak można bez końca kontynuować opowieść o tej tragedii. Gołym okiem widać, że nikt rozsądny nie powinien chcieć Polexitu. Obrzydzanie Unii (co ma przecież teraz miejsce) może jednak tak zmienić nastroje, że politycy nie będą tego chcieli, ale elektorat ich do tego zmusi.

I na koniec ostrzeżenie. Wielu obserwatorów sceny politycznej i polityków, z obu zresztą stron barykady, twierdzi , że nikt nie będzie chciał wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, że Polacy są bardzo prounijni, że to się po prostu nie uda. Rozumiem te wypowiedzi, ale twierdzę, że są bardzo szkodliwe. Taki zaklinanie rzeczywistości i usypianie zwolenników zjednoczonej Europy prowadzić będzie do braku sensownego i intensywnego procesu uczenia elektoratu, a to z pewnością srodze się zemści.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Bio

Piotr Kuczyński

| Analityk rynku finansowego
Analityk rynku finansowego, główny analityk firmy Xelion. Współautor, razem z Adamem Cymerem, wydanej nakładem Krytyki Politycznej książki "Dość gry pozorów. Młodzi macie głos(y)". Felietonista Krytyki Politycznej.

Komentarze archiwalne

 1. Polska nie wejdzie do strefy euro także po roku 2019, bo nie będzie spełniać warunków. Rządy PiSu plus demografia równa się potężne zadłużenie i deficyt. Polska też nie powinna wchodzić, bo potrzebuje (odwrotnie niż sugeruje Autor) wyższych stóp procentowych, żeby przyciągnąć kapitał, podnieść zarobki i rozwój gospodarczy. Osłabianie waluty sztucznym zaniżaniem stóp procentowych to droga do kryzysów finansowych, a nie żadnej konkurencyjności i odczują to wszystkie państwa, które taką politykę prowadzą, włącznie ze strefą euro. Gdy dochody są w słabnącej walucie, inwestycje stają się nieopłacalne. Po wyjściu z kryzysu finansowego po rządach PiSu Polska powinna starać się wzmacniać walutę przez kilka dekad. Antyunijna propaganda istnieje od dawna w postaci Mikke’go i bez skutku.

  1. “Polska też nie powinna wchodzić, bo potrzebuje (odwrotnie niż sugeruje Autor) wyższych stóp procentowych, żeby przyciągnąć kapitał”

   To może gospdarką to może juz się qw życiu nie zajmuj…

 2. Samo przyjęcie Euro nie zapewni Polsce żadnego miejsca w rdzeniu Unii. Nawet jeśli Polska byłaby tam stricte formalnie, to przy obecnym poziomie dyplomacji i tak bylibyśmy de facto członkiem drugiej kategorii.

  1. Przy innym poziomie dyplomacji w dalszym ciagu bylibysmy czlonkiem drugiej kategorii. Podmiotowosc danego kraju w Unii nie wynika z tego czy dany kraj przyjal euro (patrz, Grecja i Wielka Brytania) tylko z ”mocy” gospodarczej, ktora w naszym przypadku jest niewielka. Przyjecie tak silnej waluty jak euro tylko uderzyloby w konkurencyjnosc naszej gospodarki. To prawda ze w Europie dwoch predkosci bez euro jako waluty nie bedziemy zaproszeni do stolu w ktorym sie podejmuje decyzje. Sek w tym ze przyjecie nic de facto nie zmieni. Bedziemy zaproszeni do stolu jako widz, w dalszym ciagu nie bedziemy mieli zadnego namacalnego wplywu na podejmowane przy nim decyzje. Za przyjeciem europejskiej waluty powinny stac konkretne cele, tak wazna dla kraju i jego przyszlosci decyzja nie moze wynikac z samej checi integracji (integracja dla integracji). Dopoki przyjecie euro nie bedzie dla naszej gospodarki korzystne dopoki nie powinno byc o zadnym przyjmowaniu mowy. Kropka.

   1. A cóż to za sztuka prowadzić dyplomację gdy się ma pozycję Niemiec? Sztuką jest właśnie prowadzić dyplomację gdy się ma pozycję Polski. My na razie w tej grze osiągamy wynik 27:1.
    A co do meritum pełna zgoda – przyjęcie Euro w tej chwili byłoby najprawdopodobniej bardzo niekorzystne, nie tyle nawet dla gospodarki (ekonomiści mają zwyczaj utożsamiać gospodarkę z niektórymi wskaźnikami), ile po prostu dla dominującej większości Polaków, którzy zarabiają w okolicach dominanty, a o średniej mogą co najwyżej pomarzyć.

    1. Jasne, Niemcy jako panstwo majo nieporownywalnie wiekszy potencjal od Polski (znacznie wiekszy niz wynoski stosunek miedzy naszym a ich PKB, bo u nas relatywnie duza czesc PKB to zachodni kapital poszukajacy taniej sily roboczej i transferujacy zyski za granice), ale z drugiej strony maja inne cele. Graja w innej lidze, ich aspiracje maja charakter regionalny (bo na globalny sa jednak za krotcy, tak jak kazde inne europejskie mocarstewko, miedzy innymi dlatego jestem zwolennikim Stanow Zjednoczonych Europy, ale to juz inny temat).

     Nie ulega natomiast najmniejszej watpliwosci ze PiS na polu dyplomatycznym sie skompromitowal. Wlasciwie to polityki zagranicznej prowadzic nie umial nigdy, natomiast ostatnie zagrywki wymierzone w Tuska to juz prawdziwa kompromitacja, zupelnie nowy poziom politycznej amatorki. PiS-u nie poparl nikt, nawet potencjalni ideologiczni sojusznicy, tacy jak Wegry albo Wielka Brytania. Jesli Kaczynski nie byl w stanie przekonac do swoich racji rownie eurosceptycznego Orbana to kogo i kiedy przekona? Po 27:1 w spotkaniu Tusk-Kaczynski ktos na twitterze napisal ze partia ktora gloryfikuje Powstanie Warszawskie i Zolnierzy Wykletych z definicji nie jest w stanie prowadzic skutecznej polityki zagranicznej. Cos w tym jest. Takze nie, Polska w tej grze nie osiaga wyniku 27:1, to PiS taki wynik osiaga.

   2. Nie tak prędko z tą kropką. Autor zachęca do otwartej pogłębionej dyskusji, a Ty (Pani? Pan?) chcesz ją zamknąć kilkoma autorytatywnymi stwierdzeniami i… kropką? Nie wiem, na jakiej podstawie uważasz, że z politycznego punktu widzenia obecność w strefie euro nie ma znaczenia, bo i tak będziemy w równym stopniu zmarginalizowani. Zakładasz, że PiS będzie z nami do końca świata? Jeśli tak, to dyskusja o euro byłaby czysto akademicka. A moim zdaniem jest absolutnie praktyczna. I o taką dyskusję, jaką pan Kuczyński proponuje, czyli merytoryczną i w miarę możliwości obiektywną trzeba zadbać.
    Nawet gdybyśmy mieli być na marginesie centrum decyzyjnego Unii, to lepsze to niż być na marginesie marginesu. A przecież szkody dyplomatyczne wyrządzone przez PiS będą może kiedyś naprawione.
    Polska na marginesie Europy, to, uważam, Polska osamotniona. Czyli nie ma Polski. Dlatego warto, zdając sobie sprawę z potencjalnych kosztów gospodarczych akcesji do strefy euro, mieć na uwadze ryzyko polityczne nieprzystąpienia do strefy. Bowiem to dotyczy naszej racji stanu. Rozumiem, że pan Kuczyński z tego właśnie powodu stał się zwolennikiem podjęcia tych ryzyk ekonomicznych.

    1. Kropka zamykam konkluzje ze przyjecie euro musi byc podyktowane naszym szeroko pojetym interesem gospodarczym. I zdania nie zmieniam. A warunki ktore musza zaistniec (geopolityczne, gospodarcze,…) zeby przyjecie euro bylo korzystne to miejsce dla otwartej poglebionej dyskusji. Dlatego absolutnie nie ma potrzeby takiego nadymywania sie z Twojej (Pana? Pani?) strony. Przeciw autorytarnym stwierdzeniom zawsze mozna zorganizowac pikiete.

     Z gory uprzedzam ze haslo ”Euro albo Rosjanie” nie traktuje w kategoriach glebokiej, obfitej, dyskusji. Napewno wiesz (Pan? Pani?) ze Unia Europejska nigdy nie funkcjonowala jako blok militarny (takowym jest NATO), Polska nigdy nie byla w strefie euro, dlatego nie ma co straszyc ”nie byciem” Polski, szczegolnie ze nikt z naszej dwojki nie popiera Polexitu, i mysle, pozwole sobie na nietakt, ze obaj jestesmy goracymi zwolennikami glebszej integracji politycznej. Twoj (Pana? Pani?) zasadniczy blad polega na tym ze stawiasz teze (w sposob autorytarny, byc moze nawet dyktatorski jesli pozwoli mi Pan/Pani na hiperbole hiperboli) ktora nie podlega zadnej dyskusji i ktora warunkuje cala pozniejsza dialektyke. Czyli brak euro = polityczny ostracyzm. Czyzby? Nie uwazam zeby panstwa takie jak Dania albo Norwegia byly politycznym marginesem Europy. Z drugiej strony Grecja na takowym sie znajduje, Portugalia prawie prawie tez.

     Jako czlowiek malej wiary nie wierze w Euro jako droge do wiekszej podmiotowosci (moze Pan/Pani zawsze spytac o to Grekow), dlatego uwazam ze nie warto poswiecac np. rynku pracy, innymi slowy gospodarki, w imie politycznych idealow i wyobrazen. Mam warazenie, byc moze blednie, ze panska recepeta na nieudolna polityke zagraniczna PiSu jest odwrotnosc tej polityki. Zamieniamy przeciw, na za. Oczywiscie z zasady. Nie tedy droga. Skuteczna polityka zagraniczna musi byc elastyczna, i kierowac sie w sposob pragmatyczny interesem kraju, nie zas bujac w ideowych oblokach.