Krzysztof Katkowski

| Licealista, aktywista
Licealista związany z „Krytyką Polityczną” i Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” . Współorganizator Otwartego Uniwersytetu im. prof. Karola Modzelewskiego, mającego na celu promowanie interdyscyplinarnej humanistyki.

Młodzi wiedzą lepiej

Jeżeli młodzi się już aktywizują – to może im pomóc? Bez poklepywania po plecach, pustego chwalenia, gratulacji w formie tekstów i dyplomów. Potrzebujemy wsparcia: chociażby wyjścia na ulicę.

WOS, WOS, WOS na ulicach

Czy strajk nauczycieli nie jest świetną okazją, żeby zacząć rozmawiać o naszych – młodzieży – prawach, o potrzebie zaangażowania albo konsekwencjach uległości?