Unia Europejska

Stokfiszewski: Rusza europejski Maj Solidarności

„Buduj demokrację, odbierz dobra wspólne, walcz solidarnie”.

W czwartek 15 maja w Brukseli odbędzie się pierwsza demonstracja w ramach dziesięciodniowego Maja Solidarności organizowanego przez ruchy społeczne z południowej i zachodniej części kontynentu. Do dnia wyborów europarlamentarnych m.in. w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, Francji, w Belgii, Danii, Niemczech, Holandii i Austrii odbędą się protesty i zgromadzenia pod hasłem „Buduj demokrację, odbierz dobra wspólne, walcz solidarnie”.

Data rozpoczęcia Maja Solidarności wybrana została nieprzypadkowo. Ma upamiętniać zajęcie przez oburzonych obywateli madryckiego Puerta del Sol. W 2011 r. zainaugurowało ono wydarzenia hiszpańskiej rewolucji, które rozlały się na sąsiednie kraje, zainspirowały ruch Occupy Wall Street i protesty solidarnościowe w niemal tysiącu miast na świecie 15 października 2011 r. – największej mobilizacji globalnego Ruchu Oburzonych.

15 maja w stronę Puerta del Sol zmierzać będzie demonstracja, która zbierze się w parku  Manzanares, gdzie w marcu tego roku policja rozbiła niemal milionowy Marsz Godności, będący najliczniejszą manifestacją w Hiszpanii od wydarzeń z 2011 r. 17 maja na centralnym placu stolicy zgromadzeni podsumują trzy ostatnie lata działalności hiszpańskiego ruchu Indignados i zadecydują o jego przyszłości.

Bruksela, miejsce inauguracji wiosennej kampanii, wybrana została nie tylko ze względu na mieszczące się tam instytucje europejskie. 15 maja w stolicy Belgii odbywać się będzie dwunasta edycja Europejskiego Szczytu Biznesowego z udziałem przedstawicieli firm takich jak L’Oréal, Citigroup, Intel, Nestlé czy Telecom, reprezentantów Komisji Europejskiej oraz m.in. rządu USA.

Demonstranci powitają zebranych hasłami sprzeciwiającymi się polityce oszczędnościowej i antyspołecznym rozwiązaniom kryzysu gospodarczego, które przyczyniły się do wzrostu bezrobocia wśród młodych, obniżenia stopy życiowej i utraty perspektyw przez znaczną część społeczeństw w Europie.

Najliczniejsze demonstracje w ramach Maja Solidarności zapowiedziano w Niemczech. Odbędą się one m.in. w Berlinie, Düsseldorfie, Getyndze, we Frankfurcie, Frieburgu i w Mannheim. Naczelnym hasłem towarzyszącym niemieckim wystąpieniom (poza kwestiami socjalnymi i żądaniami podniesienia poziomu uczestnictwa w demokratycznych procesach decyzyjnych) będzie walka o godne traktowanie uchodźców. Temat „obywateli drugiej kategorii”, jakimi stali się uciekinierzy z krajów ogarniętych przemocą i nędzą, podejmowany będzie również w Rzymie, Milanie, Bolonii i Atenach – miastach, gdzie problem nieludzkiego traktowania imigrantów stał się jednym z najważniejszych wątków społecznych wystąpień. Pomiędzy 15 a 25 maja protesty zapowiedziano także w Paryżu, Salonikach (gdzie 18 maja odbędzie się referendum w sprawie prywatyzacji zasobów wody), Kopenhadze, Amsterdamie i Wiedniu.

Polskim akcentem w ramach Maja Solidarności będzie włączenie się działaczy i działaczek OZZ Inicjatywa Pracowniczaw „akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego w różnych miastach Europy przed sklepami Apple”. 15 maja w Warszawie i 17 maja w Poznaniu związkowcy zapraszają do udziału w pikietach „przeciwko globalnym łańcuchom wyzysku”.

Maj Solidarności jest trzecią międzynarodową kampanią ruchów społecznych z południowej i zachodniej Europy, mającą na celu zwrócenie uwagi obywateli i ich reprezentantów politycznych na problemy społeczne kontynentu. Dwa lata temu setki tysięcy osób protestowały w Europie w rocznicę hiszpańskiej rewolucji. W roku ubiegłym akcje ruchów społecznych zogniskowały się wokół cyklu działań For a European Spring. Wszystkie trzy kampanie starają się opierać na zdecentralizowanych, niezależnych protestach i zgromadzeniach różnych grup, kolektywów oraz organizacji, które łączą hasła odwołujące się do reformy demokracji, prospołecznych rozwiązań ekonomicznych i przestrzegania praw człowieka.

O ile w roku 2012 wśród organizatorów wydarzeń dominowały autonomiczne grupy obywatelskie, o tyle w roku ubiegłym i bieżącym spora część działań podejmowana jest również przez związki zawodowe, a nawet partie polityczne.

Maj Solidarności jest również dalszym krokiem na drodze budowania ponadnarodowej koalicji ruchów społecznych z południowej i zachodniej części kontynentu, której celem jest sformułowanie wspólnego programu politycznego i strategii walki na rzecz jego realizacji na poziomie europejskim. Wśród organizatorów Maja Solidarności znajdują się m.in. przedstawiciele międzynarodowej koalicji Blockupy (zwołującej coroczną akcję blokady Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie), działacze włoskich grup takich jak ESC, platform prekariuszy i imigrantów, znane międzynarodowe stowarzyszenie ATTAC, od lat działające na rzecz wprowadzenia podatku Tobina, Altersummit – ruch organizujący międzynarodowe forum społeczne, hiszpańska Fundación de los Communes skupiająca autonomiczne centra społeczno-kulturalne czy madryckie zgromadzenie Ruchu 15 Maja. Są to organizacje i kolektywy, które od 2011 r. starają się uzgodnić wspólny głos w sprawie reformy Unii Europejskiej.

Maj Solidarności ma formułę otwartą. Każdy, kto organizuje wydarzenia społeczne i utożsamia się z hasłami demokracji, dóbr wspólnych oraz solidarności, może poprzez kontakt z międzynarodowym zespołem koordynującym zgłosić swoją akcję jako część europejskiej kampanii. Adres do korespondencji elektronicznej to: [email protected].

***

Serwis >>WYBORY EUROPY jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 


__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Igor Stokfiszewski
Igor Stokfiszewski
Krytyk literacki
Badacz, aktywista, dramaturg. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Rimini Protokoll z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Althamerem i Jaśminą Wójcik. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książek „Zwrot polityczny” (2009), „Prawo do kultury” (2018).
Zamknij