Unia Europejska

Snowden do UE: Dyskusja o prywatności zaczyna się tu i teraz

Jeśli chcemy dyskutować o prawie do prywatności, nie możemy polegać na jednostkowym poświęceniu.

W ostatniej sesji przesłuchań Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Praw Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego, która zajmuje się m.in inwigilacją obywateli UE przez służby amerykańskie, wysłuchała 30 września oświadczenia Edwarda Snowdena – whistleblowera odpowiedzialnego za ujawnienie programu podsłuchów prowadzonego przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Według Snowdena prywatność jest kluczem do rozwoju gospodarczego, poszanowania praw człowieka i procesu demokratycznego.

Odezwę Snowdena w części obrad poświęconej inwigilacji obywateli i ochronie whistleblowerów odczytała Jesselyn Radack. Radack, reprezentująca Government Accountability Project –  organizację zajmującą się monitorowaniem rządu amerykańskiego pod kątem jego odpowiedzialności względem obywateli i poszanowania praw obywatelskich – podała do wiadomości także swoje stanowisko jako prawniczki i adwokatki whistleblowerów.

Chciałbym podziękować Parlamentowi Europejskiemu i komisji LIBE za stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest masowa inwigilacja. Inwigilacja, która dotyczy całej populacji, zamiast jednostek , staje się dziś największym wyzwaniem dla praw człowieka. Gospodarcze powodzenie krajów rozwijających się polega w coraz większym stopniu na kreatywności. Jeśli ma trwać, musimy pamiętać, że kreatywność wynika z ciekawości, a ta z kolei z prywatności.

Kultura tajności uniemożliwia współczesnym społeczeństwom osiągnięcie równowagi między prawem do prywatności a rządową chęcią inwigilowania.

Takie decyzje nie powinny być podejmowane w imieniu ludzi, lecz przez nich – po wnikliwej i odważnej debacie. Debata taka nie jest jednak możliwa bez publicznie dostępnej wiedzy, a w moim kraju koszt zdobycia takiej wiedzy i udostępnienia jej opinii publicznej to szykany i wygnanie.

Jeśli chcemy się cieszyć udziałem w takiej dyskusji w przyszłości, nie możemy polegać na jednostkowym poświęceniu. Musimy stworzyć lepsze kanały dla ludzi dobrej woli chcących wymieniać informacje nie tylko z przedstawicielami rządu, lecz także z reprezentantami społeczeństwa.

Gdy zacząłem swoją pracę, moją jedyną intencją było umożliwienie debaty, którą obserwujemy właśnie tu [w parlamencie EU – przyp. JD] i w wielu innych gremiach na całym świecie.

Dziś jesteśmy świadkami powoływania nowych komisji przez organy ustawodawcze, wzywa się do rozpoczęcia śledztw i proponuje nowe rozwiązania dla aktualnych problemów. Widzimy ośmielone sądy, które nie boją się stawiać krytycznych pytań dotyczących kwestii bezpieczeństwa narodowego. Widzimy przedstawicieli władzy, którzy pamiętają o tym, że jeśli ludziom odmawia się dostępu do wiedzy, o tym, jak są rządzeni – nieuniknionym skutkiem jest utrata autonomii. Widzimy wreszcie społeczeństwo, które domaga się odzyskania równego miejsca przy rządowym stole. 

Praca mojego pokolenia zaczyna się tutaj, wraz z waszymi przesłuchaniami – macie moją wdzięczność i pełne wsparcie.

tłum. Jakub Dymek

Wystąpienie Jesselyn Radack przed komisją:

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij