Świat

Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”

Praca nad pamięcią historyczną i obrona praw człowieka:„Memoriał” jest sumieniem nie tylko Rosji.

Ośrodek KARTA wystosował – podpisany przez 32 organizacje pozarządowe – apel do władz rosyjskich w sprawie rosyjskiego „Memoriału” – traktowany jako list otwarty. Obrona „Memoriału” powinna być dla Polski sprawą najwyższej wagi. Sprawa „Memoriału” będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej 13 listopada.

Tekst apelu:

„Memoriał” – głos społeczeństwa obywatelskiego

My, polskie organizacje pozarządowe, działające niezależnie od władz politycznych, reprezentujące różne obszary życia publicznego, zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR, o bezstronne, niepowodowane celami politycznymi rozpatrzenie sprawy Rosyjskiego „Memoriału”. 13 listopada br. Sąd Najwyższy w Moskwie ma zdecydować o dalszym legalnym działaniu Stowarzyszenia. Sformułowany pozew, przedstawiając wątpliwe uchybienie administracyjne (nieprzewidziane przez prawo), grozi rozwiązaniem Stowarzyszenia. Decyzja taka, nieadekwatna wobec zarzutu, godziłaby w interes społeczny i Rosji, i jej międzynarodowego otoczenia.

„Memoriał” nie jest własnością władz państwowych; poprzez 27-letnią działalność wpisał się na stałe – jako ważna składowa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – w ramy współczesnej demokratycznej Europy. W wielu miejscach kontynentu jego aktywnością mierzy się poziom wolności społecznej w Rosji. Potwierdza tę rolę fakt, iż Polska wnioskowała o przyznanie „Memoriałowi” Pokojowej Nagrody Nobla. Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka – także w trakcie militarnych agresji – czyni „Memoriał” sumieniem nie tylko Rosji. Urzędowe represje wobec Stowarzyszenia oznaczałyby kolejne potwierdzenie, jak ważna jest jego statutowa misja. Wyrażamy nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość.

Warszawa, 4 listopada 2014

Ośrodek KARTA
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Federacja Rodzin Katyńskich
Fundacja Centrum „Solidarności”
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja im. Bronisława Geremka
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Niepodległości
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja „Tygodnika Powszechnego”
Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Spraw Publicznych
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ośrodek „Brama Grodzka”
Ośrodek „Pogranicze”
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Polski PEN Club
Polskie Towarzystwo Historyczne
Sieć Obywatelska Watchdog
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna)
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Stowarzyszenie „Pokolenie”
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij