Podczas pierwszej fali pandemii ogłosiliśmy Program Wsparcia Środowisk Twórczych. Jego celem było zareagowanie na trudną sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazła się przytłaczająca większość przedstawicielek i przedstawicieli świata kultury reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz podtrzymanie możliwości realizowania działań twórczych przez artystki i artystów w sytuacji niepewnego funkcjonowania instytucji w całym kraju w (nie)dającej się przewidzieć przyszłości.

Program miał charakter stypendialny i rezydencyjny.
W jego ramach powstało 10 unikalnych prac.
Oto one:

Program Wsparcia Środowisk Twórczych jest realizowany przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie
w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Kontakt:

ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa
(+48) 518 017 919

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu “Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Zamknij