Teatr

List otwarty w sprawie przyszłości Instytutu Teatralnego

Ważniejsza od personalnych decyzji wydaje nam się rozmowa o funkcjach i zadaniach tego miejsca.

Publikujemy list przedstawicieli środowisk związanych z Instytutem Teatralnym w sprawie przyszłości tej instytucji. List został złożony 9 września 2013 roku do Biura Podawczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

Pod listem wciąż można składać podpisy, wysyłając informację na adres: [email protected]

Warszawa,  9 września 2013 r.

Pan Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana z prośbą o rozmowę o przyszłości jednej z najważniejszych instytucji związanych z polskim teatrem: Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

2 września 2013 roku ogłosił Pan konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego. Wcześniej, 25 lipca, pracownicy i współpracownicy Instytutu Teatralnego – szerokie grono ponad sześćdziesięciu osób – zaniepokojeni brakiem rozstrzygnięć w obliczu zbliżającego się końca kadencji obecnego dyrektora, Macieja Nowaka – wystosowali do Pana list.

Prosiliśmy w nim o przedłużenie Maciejowi Nowakowi dyrekcji na kolejne lata, ponieważ jest on gwarantem, że placówka, którą stworzył od podstaw i nadał jej kształt, będzie działać w sposób równie wielostronny i bogaty, jak dotąd. Kierowała nami troska o ciągłość i integralność toczących się już i zaplanowanych wydarzeń, projektów, planów – szczególnie tych związanych z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce i nowym Muzeum Teatralnym. Wyrażaliśmy także nasze zdecydowane poparcie dla dotychczasowej linii programowej Instytutu i modelu jego działania. 

Decyzja o ogłoszeniu konkursu, którego kryteria wykluczają Macieja Nowaka z wzięcia w nim udziału, była więc dla środowisk związanych z Instytutem zaskoczeniem. Nie zachodzą bowiem żadne przesłanki prawne, które zmuszałyby Pana Ministra do takiego sformułowania kryteriów konkursu, by nie stworzyć twórcy Instytutu i jego wieloletniemu dyrektorowi możliwości przedstawienia swojego programu i skonfrontowania go z innymi propozycjami. Nie kwestionujemy prawa organizatora do poszukiwania najlepszego kandydata w drodze konkursu, ale chcielibyśmy poznać powody takiej decyzji. 

Czy należy ją odbierać jako deklarację, że Pana wizja działalności Instytutu Teatralnego różni się od dotychczasowej? Czy ma Pan inną koncepcję? Czy widzi Pan konieczność zasadniczych zmian charakteru i profilu Instytutu? 

Kierujemy te pytania do Pana Ministra z wielką troską. Instytut Teatralny nie jest bowiem jedną 
z wielu instytucji, powołanych i zdefiniowanych przez MKiDN. Jego powstanie było wynikiem działania konkretnych ludzi związanych ze środowiskiem teatralnym. To oni zgłosili pomysł, stworzyli koncepcję i wymyślili program Instytutu. Ówczesny minister udzielił tym działaniom wsparcia, co umożliwiło powołanie niestandardowej instytucji, której kształt w ciągu dziesięciu lat wypracował zespół ludzi pod kierownictwem Macieja Nowaka. Powołanie Instytutu było zatem przykładem działania oddolnego, właściwego społeczeństwu obywatelskiemu, w którym samoorganizujące się środowiska i administracja państwowa wspólnie działają na rzecz dobra publicznego. 

Rodowód Instytutu określa bez wątpienia jego szczególny status.

Oczekiwalibyśmy od Pana Ministra uznania tego statusu i poszanowania dla określonej w dotychczasowym  działaniu tożsamości Instytutu Teatralnego. Dlatego też ważniejsza od personalnych decyzji wydaje nam się rozmowa o funkcjach i zadaniach tego miejsca, o jego wizji 
i kierunkach ewentualnych przekształceń.

Mamy poczucie, że w obliczu uruchomionej procedury konkursowej taka rozmowa powinna się toczyć publicznie i w trybie bezpośrednim. Dlatego decydujemy się na list otwarty, włączając do rozmowy całe środowisko zainteresowane losem Instytutu Teatralnego.  

Z upoważnienia sygnatariuszy listu 

zespół Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Sygnatariusze listu

Małgorzata Abramowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Mieczysław Abramowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Szymon Adamczyk, dramaturg

Kasia Adamik, reżyserka

Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczny, Teatr Współczesny w Szczecinie

dr Ewa Bal, Uniwersytet Jagielloński

Hanna Baltyn, krytyk teatralna

Beata Bandurska, aktorka

Jakub Baranek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tomasz Bazan, tancerz, reżyser, choreograf

Marek Beylin, publicysta

dr hab. Zbigniew Białas, literaturoznawca, prozaik, tłumacz, Uniwersytet Śląski 

Anna Bikont, dziennikarka, pisarka, publicystka

Wojtek Blecharz, kompozytor

Agnieszka Błońska, reżyserka

Agata Bogacka, malarka

Dominika Katarzyna Borkowska, dramaturżka

Marek Brand, Teatr Zielony Wiatrak

Marta Bryś, Uniwersytet Jagielloński

Maciej Brzoska, aktor

Jagoda Budzik, hebraistka, teatrolog

dr Anna Róża Burzyńska, „Didaskalia”, Uniwersytet Jagielloński

Michał Buszewicz, dramaturg

Olga Byrska, teatrolożka

Olga Chajdas, reżyseka

dr Agata Chałupnik, Uniwersytet Warszawski

Justyna Chaberek, kulturoznawczyni

Łukasz Chotkowski, dramaturg, reżyser

Ewa Chomicka, animatorka kultury, muzealniczka, Muzeum Historii Żydów Polskich

Łukasz Czrzuszcz, aktor

Sylwia Chutnik, kulturoznawczyni, pisarka

prof. dr hab. Jan Ciechowicz, Uniwersytet Gdański

Vendula Czabak, Krytyka Polityczna

Marcin Czarnik, aktor

dr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN

Vendula Czabak, Krytyka Polityczna

Marta Czyż, kuratorka

Piotr Dąbrowski, aktor

Paweł Demirski, dramaturg

Joanna Derkaczew, dziennikarka

Wojciech Diduszko, filmoznawca

Agata Diduszko-Zyglewska, Krytyka Polityczna

Maciej Dłużyński, aktor

Wojtek Dorosz, dziennikarz

Justyna Drath, Krytyka Polityczna

Joanna Drozda, aktorka

Paulina Drzastwa, producentka teatralna

dr Artur Duda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sambor Dudziński, aktor

dr James Duncan, Exeter University, Instytut  im. Jerzego Grotowskiego

dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki PAN

Konrad Dworakowski, reżyser, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi

Natalia Dyjas, teatrolożka

Małgorzata Dziewulska, krytyczka, reżyserka

Sylwia Fiałkiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Marta Fortowska, poetka

Bartosz Frąckowiak, reżyser

Lena Frankiewicz, aktorka

Tomasz Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Łukasz Gajdzis, reżyser

Alina Gałązka, Komuna//Warszawa

Iga Gańczarczyk, dramaturżka, reżyserka, redaktorka

Viola Glińska, nauczycielka, performerka

Dorota Głażewska, Krytyka Polityczna

Michał Głowacki, aktor

Anna Godowska, tancerka, choreografka

Magdalena Gościniak, menadżer kultury

Kasia Górna, artystka, w imieniu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Marta Górnicka, reżyserka

dr Agnieszka Graff, Uniwersytet Warszawski

Bartosz Grędysa, copywriter, performer 

Joanna Grochulska, dramaturżka

Magdalena Grudzińska, kuratorka teatralna

Piotr Grzymisławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dagmara Gumkowska, Bytomskie Centrum Kultury

Alicja Herod, muzyk

Agnieszka Holland, reżyserka

dr Łucja Iwanczewska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński

Anna Jagłowska, preformerka

Jolanta Janiczak, dramaturżka

prof. dr hab. Maria Janion, Instytut Badań Literackich PAN

Ireneusz Janiszewski, reżyser

Natalia Jarosiewicz, scenografka

Borys Jaźnicki, aktor

Agnieszka Jęksa, dziennikarka

Joanna Jopek, Uniwersytet Jagielloński, „Didaskalia”

Prof. dr hab. Henryk Jurkowski, krytyk, historyk i teoretyk teatru

Mirek Kaczmarek, scenograf

Grażyna Kania, reżyserka

dr Adela Karsznia, Theatre and Performance Across Cultures, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Marta Keil, kuratorka

Ula Kijak, reżyserka

Tomasz Kireńczuk, dramaturg, kurator projektów artystycznych

Maja Kleczewska, reżyserka

Michał Kmiecik, dramatopisarz, reżyser

Tomasz Knittel, reżyser

dr hab. Jacek Kochanowski , Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski

Ewa Kolankiewicz, Komuna//Warszawa

Dawid Komuda, producent teatralny

Adam Konowalski, aktor

Michał Korchowiec, scenograf

Natalia Korczakowska, reżyserka

dr Marcin Kościelniak, „Didaskalia”, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Kossak, trener głosu

Dorota Kowalkowska, kierowniczka literacka, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

dr Joanna Krakowska, „Dialog”, Instytut Sztuki PAN

Olga Krasnodębska, dziennikarka radiowa

Sławomir Krawczyński, reżyser, dramaturg

Roman Krężel, aktor

Michał Krochowiec, scenograf

Maciej Kropiwnicki, Krytyka Polityczna

Henryka Krzywonos-Strycharska, działaczka opozycji 

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki

rof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

Pat Kulka, Krytyka Polityczna

dr Iwona Kurz, Uniwersytet Warszawski

dr Monika Kwaśniewska, „Didaskalia”, Uniwersytet Jagielloński

Grzegorz Laszuk, Komuna//Warszawa

Marcin Latałło, reżyser

Katarzyna Lemańska, „Didaskalia”

Janusz Leśniewski, aktor

Marcin Liber, reżyser

Magdalena Lipska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Sebastian Liszka, Krytyka Polityczna

dr Małgorzata Litwinowicz w imieniu Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”

Maciej Łagodziński, aktor

Justyna Łagowska, scenografka

Paweł Łysak, dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

dr Ewa Majewska, filozofka

Magda Majewska, Krytyka Polityczna

Joanna Makowska, reżyserka

Barbara Marcinik, dziennikarka

Ewelina Marciniak, reżyserka

Dorota Masłowska, pisarka

prof. dr hab. Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński

Dorota Michalska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kamila Michalska, aktorka, animatorka kultury

dr Jacek Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Gliwicki Teatr Muzyczny

Alicja Morawska-Rubczak, pedagożka teatru, Opolski Teatr Lalki i Aktora

dr Piotr Morawski, „Dialog”

dr Paweł Mościcki, Instytut Sztuki PAN

Witold Mrozek, dziennikarz

Agnieszka Muraz, Krytyka Polityczna 

Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Joanna Nawrocka, dyrektorka Teatru Ochoty w Warszawie

Katarzyna Niedurny, redaktor 

prof. UJ dr hab. Grzegorz Niziołek, Uniwersytet Jagielloński

Karolina Ochab, dyrektor naczelna Nowego Teatru w Warszawie

Michał Opaliński, aktor

Edyta Ostojak, aktorka

Michał Pabian, Lubuski Teatr  im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Artur Pałyga, dramaturg

Jakub Papuczys, „Didaskalia”

Kamila Paradowska, Teatr Współczesny w Szczecinie

Edward Pasewicz, poeta

Filip Pawlak, dziennikarz

dr Ewa Partyga, Instytut Sztuki PAN

Weronika Pełczyńska, choreografka

Marcin Pempuś, aktor

Agnieszka Lubomira Piotrowska, tłumaczka, kuratorka

Michał Płaczek, dramaturg

Marzena Podgórska, dziennikarka

Piotr Polak, aktor

Adrianna Prodeus, pisarka, kuratorka, dziennikarka

Agnieszka Przepiórska, aktorka

Malina Prześluga, dramatopisarka, bajkopisarka, kulturoznawczyni

dr Joanna Puzyna-Chojka, Uniwersytet Gdański

Katarzyna Raduszewska, reżyserka

Piotr Rajkowski, grafik

prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Grzegorz Reske, Festiwal „Konfrontacje Teatralne”

Wiktor Rubin, reżyser

dr Monika Rudaś-Grodzka, Instytut Badań Literackich PAN

dr Piotr Rudzki, Uniwersytet Wrocławski, Teatr Polski we Wrocławiu

Stanisław Ruksza, dyrektor Centrum Sztuki Wrocławski „Kronika” w Bytomiu

Robert Rumas, artysta wizualny, kurator, scenograf

Anna Rusiecka, aktorka

Marzena Sadocha, dramaturżka

dr Dorota Sajewska, Uniwersytet Warszawski

Anna Schiller, krytyk

Małgorzata Sikorska-Miszczuk, dramatopisarka

dr Agata Siwiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Agnieszka Skowronek, Bytomskie Centrum Kultury

Anna Smolar, reżyserka

dr hab. Anna Sobiecka, Akademia Pomorska w Słupsku

Anita Sokołowska, aktorka

Paweł Soszyński, „dwutygodnik.com”

dr Jagoda Hernik Spalińska, Instytut Sztuki PAN

Tomasz Śpiewak, dramaturg

Agata Stasik, Uniwersytet Warszawski

Beata Stasińska, wydawca

Anna Steller, tancerka, performerka i choreograf

Beata Stępień, Krytyka Polityczna

Monika Strzępka, reżyserka

Marek Susdorf, pisarz

Agnieszka Sykor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mikołaj Syska, Krytyka Polityczna

Weronika Szczawińska, reżyserka

Ewelina Szczepanik, recenzentka

Kazimiera Szczuka, krytyczka, historyczka literatury

Olga Szotkowska-Beylin, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Włodzimierz Szturc, historyk teatru, teatrolog

Andrzej Szubski, aktor

Karolina Szulejewska, dziennikarka

Katarzyna Szustow, SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA 

Joanna Targoń, dziennikarka

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN

Joanna Tokarz-Haertig, Krytyka Polityczna

Krzysztof Tomasik, Krytyka Polityczna

dr Ewa Toniak, Gender Studies UW

Piotr Trojan, aktor

Łukasz Twarkowski, reżyser

prof. UAM, dr hab. Juliusz Tyszka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rafał Urbacki, choreograf, reżyser, performer

Mike Urbaniak, dziennikarz

prof. UJ dr hab. Joanna Walaszek, Uniwersytet Jagielloński

Patryk Walaszkowski, Krytyka Polityczna

Adam Walny, reżyser

dr Agnieszka Wanicka, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Wawer, aktor

Joanna Wichowska, kuratorka , „dwutygodnik.com”

Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku

Karolina Więch, performerka

Paweł Wodziński, reżyser

Anna Wojnarowska, aktorka

Ewa Wójciak, reżyserka, dyrektor teatru

Maciej Wojtyszko, reżyser, pisarz

Joanna Wowrzeczka, Krytyka Polityczna

Karina Woźniak, studentka teatrologii Ruhr-Universitat, Bochum

Łukasz Wójcicki, performer

Dominika Wróblewska, Krytyka Polityczna

Anna Wróblowska, manager 

Ewa Wyskoczyl, Teatr ZL w Tarnowskich Górach 

Barbara Wysocka, aktorka, reżyserka

Emil Wysocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Michał Zadara, reżyser

Ewa Zaleska, tłumaczka

Prof. IBL dr hab. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN

Marcin Zarzeczny, aktor

Agata Zawrzykraj, teatrolog, tłumaczka

Jacek Żakowski, publicysta

dr Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij