Kultura

Otwieramy Serwis 7. Berlin Biennale

Rozpoczynamy działalność Serwisu 7. Berlin Biennale, które odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 1 lipca 2012 roku. Kuratorem Biennale jest artysta i redaktor artystyczny Krytyki Politycznej – Artur Żmijewski

Rozpoczynamy działalność Serwisu 7. Berlin Biennale, które odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 1 lipca 2012 roku. Serwis 7. Berlin Biennale stawia sobie cztery cele:


1. Opowiadać o tym, co robimy w ramach 7. Berlin Biennale.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia przygotowań do 7. Berlin Biennale było przekonanie, żywione przez zespół kuratorski, że sztuka może skutecznie wpływać na rzeczywistość indywidualną i zbiorową, świadomie ją zmieniać zgodnie z poglądami artystów. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z zaproszonymi twórcami oraz politykami i działaczami społecznymi, w których opowiadają oni o swoich działaniach na styku sztuki i polityki oraz o tym, czym jest dla nich sztuka. Chcemy podzielić się tym, co nam powiedzieli.  

 

2. Prezentować proces przygotowań do 7. Berlin Biennale, przedstawiać projekty, które wydarzą się podczas jego trwania.
7. Berlin Biennale już trwa. W jego ramach, od jesieni ubiegłego roku realizowane są trzy działania: 1) inicjatywa „Paktu dla sztuki” Berlina; 2) gazeta białoruskiej artystki Mariny Napruszkiny, która stara się wyobrazić sobie przyszłość Białorusi po zmianie politycznej –  przyszłość odmienną od neoliberalnego zwrotu w Polsce; 3) działalność Klubu Krytyki Politycznej w Berlinie. Wkrótce ukaże się książka Forget Fear, zbierająca teksty, wywiady i inne materiały, które powstały podczas pracy nad Biennale. Wybór tych tekstów ukaże się w 30-tym numerze „Krytyki Politycznej” zatytułowanym „Nie lękajcie się”. Będziemy konsekwentnie opowiadać o kolejnych projektach BB7.

 

3. Na bieżąco obserwować i aktywizować działania na przecięciu świata sztuki i polityki.
7. Berlin Biennale skupia rozmaite działania na przecięciu świata sztuki i polityki. Strona internetowa BB7 zamieszcza teksty o społeczno-politycznych akcjach artystów i nie tylko artystów. Nasz serwis będzie pełnił będzie tę samą rolę, opowiadając o takich inicjatywach, a tym samym zachęcając do podejmowania podobnych. Sztuka i polityka są tą samą substancją, tylko w innym stanie skupienia.

 

4. Informować o 7. Berlin Biennale.
Serwis skupiać będzie również teksty dotyczące BB7 publikowane w polskich i zagranicznych mediach.

 

Zapraszamy do lektury Serwisu i do udziału w 7. Berlin Biennale.

 

Kuratorem Biennale jest artysta i redaktor artystyczny Krytyki Politycznej – Artur Żmijewski. Współkuratorami są Joanna Warsza oraz rosyjska grupa Wojna (Oleg Worotnikow, Natalia Sokol, Leonid Nikołajew, Kasper Nienagliadny Sokol). Zespół kuratorski BB7 skupia również członków i działaczy Krytyki Politycznej. Są w nim między innymi Igor Stokfiszewski i Zofia Waślicka. 

 

 

 

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.