Idee nie działają.
Same.
Ktoś musi stanąć za ideą.
Człowiek. Jeden lub wielu.

Idee pomagają wymyślić świat na nowo, kiedy trzeba to zrobić.
Ułatwiają zrozumienie, podtrzymują nadzieję, uwalniają od lęku.
Idee nie są odważne. Nie mają wyobraźni. Nie mają kolorów.
To człowiek, który stanął po stronie idei – jest bohaterem.

Zobaczył i pokazuje innym to, co niewidoczne.
Uwierzył, że utopia wypowiedziana dziś,
jutro może stać się barwną rzeczywistością.

Idee rodzą się z krytyki.
Powstają z myślenia.
A kiedy budzi się rozum, kończy się marazm.
Krytyczne myślenie napędza do działania.

Idee to słowa.
Które mają wartość i moc.
Nie chcemy ich tylko tworzyć ani bronić.
Zamierzamy je urzeczywistnić.

Dla Polski otwartej, zielonej i solidarnej.
Tworzonej wspólnie z wami.
Słowem i działaniem.

Przepisujemy idee na rzeczywistość.
Krytyka Polityczna

Kultura

Albani: Klucz powrotu

Palestyński "Klucz powrotu" w Berlinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po długiej
podróży prawdopodobnie największy klucz świata z obozu dla
uchodźców „Aida” w pobliżu Betlejem przyjechał do Berlina,
gdzie jest wystawiany w ramach 7. Berlin Biennale.

W roku 2008
mieszkańcy obozu dla uchodźców razem z młodzieżowym domem
kultury „Aida” zrobili stalowy klucz,
który waży tonę i ma dziewięć metrów długości. Zwykle
znajduje się on przy wejściu do obozu i przypomina o prawie
uchodźców do powrotu do ojczyzny. Od masowego exodusu w latach 1948
i 1967 kilka pokoleń Palestyńczyków czeka w licznych obozach dla
uchodźców w Palestynie i na Bliskim Wschodzie na wypełnienie prawa
do powrotu. Pierwsze uciekające osoby brały ze sobą klucze od
swoich domów zakładając, że wkrótce zaistnieje możliwość
powrotu. Dla tych osób klucz, przekazywany na pamiątkę z pokolenia
na pokolenie, stał się symbolem żądania prawa do powrotu. Z tego
powodu celem kampanii „klucz powrotu” jest poruszenie
palestyńskiej sprawy na międzynarodowym forum i zwiększenie
świadomości praw Palestyńczyków, żeby znaleźć wyjście z
izraelsko-palestyńskiego konfliktu.

12 marca
w obozie dla uchodźców Aida odbyła się uroczystość pożegnalna
wyjeżdżającego do Niemiec klucza. Wzięło w niej udział około
500 osób. Kiedy zdjęto klucz z bramy, ludzie zaczeli po nim pisać.
Wyruszając z obozu klucz przekaze ich wiadomości i spełni marzenie
milionów palestyńskich uchodźców, ponieważ większość z nich
ma poważne trudności z otrzymaniem pozwolenia na podróż.

 

Współkuratorami
tego projektu są mieszkańcy obozu dla uchodźców „Aida”,
Khaled Hourani, dyrektor Międzynarodowej Akademii Sztuk Pięknych w
Ramallah oraz Toleen Touq, niezależna kuratorka z kuratorka,
Palestyny/Jordanii.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.