Kraj

Stanowisko Pontonu w sprawie rządowego programu „W stronę dojrzałości”

Rządowy program rozpowszechniania treści nieprawdziwe i niezgodne z wiedzą medyczną.

My, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, wyrażamy głębokie oburzenie z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych i niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną treści, szerzonych w ramach rządowego programu W stronę dojrzałości. Program, mający w założeniu propagować wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego, rozpowszechnia tezy niepotwierdzone badaniami naukowymi oraz oparte na przekonaniach konkretnych grup religijnych i politycznych.

W stronę dojrzałości zakłada szkolenie tutorów prowadzących później zajęcia z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkolenie odbywa się poprzez platformę internetową programu. Jeszcze do niedawna większość filmów szkoleniowych dostępna była dla wszystkich użytkowników strony, nawet tych niezarejestrowanych.

Edukacja seksualna: „indoktrynacja” i „neutralność”

W wykładach ekspertów, będących głównym źródłem wiedzy tutorów szkolonych na polecenie Ministerstwa Zdrowia, znajdują się niezgodne z prawdą stwierdzenia takie jak:
– prezerwatywy zwiększają ryzyko zakażenia się chorobami i infekcjami przenoszonymi drogą płciową,
– postkoitalne środki antykoncepcyjne (tzw. tabletka po) są środkami aborcyjnymi,
– witaminy zwiększają odporność na zakażenia chorobami i infekcjami przenoszonymi drogą płciową,
– łatwy dostęp do antykoncepcji m.in. zwiększa libido, liczbę nastoletnich ciąż i zakażeń HIV.

Wszystkie powyższe „informacje” (jak i wiele innych padających w wykładach szkoleniowych) są niezgodne ze stanem współczesnej nauki i stanowią próbę manipulowania zachowaniem młodzieży.

Po nagłośnieniu przez nas sytuacji i podjęciu tematu przez media, filmy szkoleniowe zostały usunięte z ogólnodostępnych platform internetowych. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia zostaną one poddane weryfikacji merytorycznej przez ministerialnych ekspertów. Cieszy nas, że Ministerstwo Zdrowia zareagowało na upublicznione przez nas treści.

Żądamy dostępu do informacji i ustosunkowania się do poniższych kwestii:

– Z czego wynikają rozbieżności dotyczące finansowania projektu (w oficjalnym stanowisku Ministerstwa znajdujemy informację o dofinansowaniu projektu kwotą 1 653 940 zł, podczas gdy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znaleźć można ogłoszenie w którym przekazana kwota równa jest 9 655 796 zł)?

– Kto należał do grupy recenzentów Ministerstwa Zdrowia opiniującej przeznaczone dla uczniów treści, które miały być podstawą do wyprodukowania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli?

– Gdzie są dostępne treści przeznaczone dla uczniów, które zaopiniowali recenzenci Ministerstwa Zdrowia? Prosimy o udostępnienie tych materiałów.

– Kto znajdzie się w grupie eksperckiej Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnej za weryfikację merytoryczną filmów?

– Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę wykonawcy projektu – a jeśli nie, to czy planowane jest przydzielenie osoby nadzorującej prace nad projektem z ramienia resortu?

– Jakie konsekwencje zostaną lub zostały wyciągnięte wobec koordynatorów projektu W stronę dojrzałości?

– Gdzie będą publikowane informacje dotyczące jakości realizacji projektu?

Edukacja, której nie ma

czytaj także

Edukacja, której nie ma

Bartłomiej Kozek

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton od 16 lat działa na rzecz rzetelnej i kompleksowej edukacji seksualnej dla młodzieży. Prowadzimy Telefon Zaufania oraz poradnictwo on-line. Mamy bogate doświadczenie i aktualną wiedzę o problemach i potrzebach nastolatków. Jeśli ze strony Ministerstwa Zdrowia pojawi się taka możliwość, deklarujemy chęć wsparcia i współpracy przy koniecznym zweryfikowaniu treści w programie W stronę dojrzałości. Jednocześnie podkreślamy chęć współpracy z Ministerstwem Zdrowia przy wszelkich działaniach w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym edukacji seksualnej młodzieży.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij